skip to Main Content

Oppimistavoitteet

Ohjelman tavoitteena on innostaa lapsia vastuunottoon, rohkeaan asenteeseen ja yritteliäisyyteen. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa – tekemällä oppien. Lisäksi ohjelma tarjoaa lapsille elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia.

Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

  • ideatantaa ideoille siivet
  • yritteliäisyys – mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää
  • rahankäyttö – rahan ja talouden alkeet

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, oppilaslähtöisiin, vertais- ja tekemällä oppimisen menetelmiin.

OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • aktiiviset ja yritteliäät kansalaiset – yhteiskuntaopin opetus
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan
Back To Top