skip to Main Content

Teemat ja materiaalit

Oma työ -ohjelma on viiden teeman oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työtapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu tukemaan ensisijaisesti työelämätaitojen oppimista.


Teemat

1 Tiimin rakentaminen
Oivalletaan toimivan tiimityöskentelyn periaatteet sekä harjoitellaan yhteistyötaitoja ja tiimiytymistä.

2 Omat vahvuudet
Opitaan tunnistamaan ja kuvailemaan omia sekä muiden vahvuuksia, osaamista ja arvoja.

3 Tulevaisuuden työelämä
Harjoitellaan tiedonhakua luotettavista lähteistä sekä rakennetaan omaa urapolkua.

4 Työnhaku
Opitaan hyödyntämään omia vahvuuksia tulevaisuuden suunnittelussa, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja verkostojen luomista sekä tunnistetaan mieluisia työpaikkoja.

5 Tulevaisuuden työelämätaidot haltuun
Opitaan toimimaan vastuullisina tiimin jäseninä ja ymmärtämään keskeisimmät työelämän käsitteet ja toimintatavat. 

Oma työ -ohjelman koonti


Oma työ -ohjelman materiaalit

 • Opettajan opas diginä ja painettuna
 • Oppilaan työvihko diginä ja painettuna
Opettajan oppaan sisällöt

 • Teemoittain laaja-alaisen osaamisen tavoitteet oppilaille sanallistettuina
 • Ennakkotehtävät ja asennetesti
 • Lisämateriaalit helposti jaettavina tiedostoina (ppt, pdf, doc)
 • Esitysdiat teemojen keskeisistä aiheista
 • Vinkkejä tehtävien purkuun
 • Tehtävien vastaukset
 • Lisätehtäviä
 • Tulevaisuuden taidot -yrittäjyyspeli
 • Itsearviointilomakkeet jokaisen teeman lopuksi
 • Vapaaehtoisen infokirje

Back To Top