skip to Main Content

Oma työ

Löytöretki omien vahvuuksien ja yrittäjämäisten taitojen tunnistamiseen.

Ohjelma kannustaa nuoria omien vahvuuksien tunnistamiseen, luovuuteen sekä oman tulevaisuuden urapolun suunnitteluun. Ohjelman aikana nuoret harjoittelevat yrittäjyystaitoja ja tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja tiedonhakutaitoja.

Oppimiskokonaisuus vuosiluokille 7-9.

Oma työ -ohjelman viisi teemaa soveltuvat käytettäviksi joko viikon mittaisena monialaisena oppimiskokonaisuutena tai itsenäisinä, muutaman oppitunnin mittaisina oppimiskokonaisuuksina. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella.

Tutustu teemoihin ja esittelyoppaaseen – teemat

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Tilaa ohjelma.

2Perehdy ohjelman materiaaleihin.

3. Kirjaa ohjelmasuoritus ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Back To Top