skip to Main Content

Teemat ja materiaalit

Oma talous -ohjelma on kahdeksan teeman kokonaisuus. Teemat voi toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä yhdistäen eri oppiaineita. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin. Jokainen teema pitää sisällään tvt-vinkkejä, lisätehtäviä ja tärkeitä tietoja teemojen sisällöstä.


Teemat:

Työelämätaidot

1 Oy Minä Ab
Pohditaan omia taitoja, kiinnostuksen kohteita ja arvoja.

2 Polkuja työnhakuun
Etsitään unelmien työpaikka ja toteutetaan työhakemus.

3 Hakemuksesta haastatteluun
Harjoitellaan työhaastattelutilannetta.

4 Tulevaisuuden taidot
Valmistetaan mainospuheita tulevaisuuden tuotteille ja palveluille mediataitoja hyödyntäen.


Taloudenhallinta

5 Omat tulot ja menot
Tutustutaan omaan rahankäyttöön.

6 Perheen tulot, menot ja budjetti
Pohditaan perheiden kuluttamista.

7 Näin käytän rahaa
Käsitellään erilaisia maksu- ja ostotapoja.

8 Säästäminen ja sijoittaminen
Oivalletaan säästämisen ja sijoittamisen periaatteet.


Materiaalipaketti

 • Opettajan opas
 • Oppilaan opas
Verkkomateriaalit

Taustamateriaalit

 • ohjelmakoonti
 • suunnittelutyökalu
 • NY OPS -polku
 • oppiainekohtainen OPS-koonti
 • digitaaliset työvälineet
 • vapaaehtoisen infokirje
 • hyviä vinkkejä

Teemakohtaiset materiaalit

 • ohjeet videopäiväkirjan tekoon
 • työhakemus ja cv -diaesitys
 • työhakemusmallit
 • CV tehtävä
 • työhaku-diaesitys
 • taidot-diaesitys
 • avaimet työelämään -pelin diaesitys
 • paperiveneen taitto-ohjeet
 • lisätehtävä
 • perhekortit
 • perheen budjettipohja
 • maksaminen, korko ja ostaminen -diaesitys
 • säästäminen ja sijoittaminen -diaesitys
 • NY Työtodistus
 • Saara ja Teemu -lisätehtävä
 • tunnetko yhtään ihmistä
 • sijoittajaksi nuorena
 • lopputesti (oikeat vastaukset)

Back To Top