skip to Main Content

Oppimistavoitteet

Ohjelman tukee nuorten itsetuntemuksen vahvistumista ja antaa valmiuksia työnhakuun sekä taloudenhallintaan. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja opittujen taitojen yhdistämistä arjen tilanteisiin. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.


 Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

  • itsetuntemus – omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa
  • työelämätaidot – työnhaun ja työelämän pelisäännöt
  • rahankäyttö – talouslukutaidon merkityksen arjen tilanteissa

 Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – L6 työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen median haltuun
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan
Back To Top