skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Ohjelman tukee nuorten itsetuntemuksen vahvistumista ja antaa valmiuksia työnhakuun sekä taloudenhallintaan. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja opittujen taitojen yhdistämistä arjen tilanteisiin. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.


 Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

 • itsetuntemus – omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa
 • työelämätaidot – työnhaun ja työelämän pelisäännöt
 • rahankäyttö – talouslukutaidon merkityksen arjen tilanteissa

 Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

 • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
 • laaja-alainen osaaminen – L6 työelämätaidot ja yrittäjyys
 • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
 • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen median haltuun
 • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

Ideoita ja kokemuksia ohjelman toteuttamiseen

Opettajien käyttämä tuntimäärä ohjelman toteuttamiseen

 • 1-9 tuntia
 • 10-16 tuntia
 • 16-21+ tuntia

Yleisimmät oppiaineet, joissa ohjelman teemoja on toteutettu

 1. Yhteiskuntaoppi
 2. Valinnainen
 3. Oppilaanohjaus
 4. Äidinkieli ja kirjallisuus
 5. Historia
 6. Kotitalous
 7. Terveystieto

Top 3 alueet lukuvuonna 2018-2019

 1. Uusimaa
 2. Etelä-Pohjanmaa
 3. Pohjois-Pohjanmaa
 • Helppoa ottaa käyttöön ja materiaalit hyviä.
 • Kannattaa varmistaa, että nuoret oppivat taloustermit.
 • Ohjelma on tukenut hyvin koulun omia projekteja – työnhakuharkkoja. Erityisesti sopii opo-tunneille keväällä yhteishaun jälkeen.
 • Työelämätaitoja havainnollistaa hyvin paperivene-harjoitus. Se on ehdoton!
 • Lopputesti oli hyvä apuväline oppilaille sekä opettajille opittujen taitojen reflektointiin. Oppilaat pitivät myös Zaldo.fi-sivuston harjoituksista.
 • Aion käyttää materiaalia jatkossakin. Eikä taatusti kukaan oppilaista ota pikavippejä!
Back To Top