skip to Main Content

Oma talous (7.-9. lk ja soveltaen 2. aste)

Harjoitellaan arjen taloustaitoja.

Oma talous -ohjelma on 7.–9. luokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus, jonka avulla yläkoulun oppilaat harjoittelevat laaja-alaisia taitoja, kuten arjen taloustaitoja, osallisuutta sekä omien taloudellisten valintojensa merkityksen ymmärtämistä. Tulevaisuuden taloustaitojen oppimisessa keskeistä on kestävän kehityksen ja vastuullisen yrittämisen huomioiminen kulutusvalinnoissa. Ohjelman materiaalit ovat käytettävissä sekä painettuina että digitaalisina.

Oppimiskokonaisuus vuosiluokille 7-9

Oma talous -ohjelman viisi teemaa soveltuvat käytettäviksi joko viikon mittaisena monialaisena oppimiskokonaisuutena tai itsenäisinä, muutaman oppitunnin mittaisina oppimiskokonaisuuksina. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella.

Tutustu teemoihin ja esittelyoppaaseen – teemat

Ohjelman esittelyopas

Tutustu ohjelman kulkuun.

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Tilaa ohjelma.

2Perehdy ohjelman materiaaleihin.

3. Kirjaa ohjelmasuoritus ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Back To Top