skip to Main Content

Teemat ja materiaalit

Oma juttu -ohjelma on viiden teeman kokonaisuus. Teemat voi toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä yhdistäen eri oppiaineita. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin. Jokainen teema pitää sisällään tvt-vinkkejä, lisätehtäviä ja tärkeitä tietoja teemojen sisällöstä.


Teemat

1 Taidot ja vahvuudet
Tunnistetaan tunnettuja yrittäjiä ja yrittäjämäisiä taitoja yhdessä pelaten.

2 Unelmien koulu
Löydetään ratkaisuja ja lisätään kouluviihtyvyyttä yhdessä toimien.

3 Ideapaja
Ratkaistaan paikallisia ja maailmanlaajuisia haasteita aivoriihen avulla.

4 Hissipuheita
Valmistetaan mainospuheita tulevaisuuden tuotteille ja palveluille mediataitoja hyödyntäen.

5 Tulevaisuuden suunnitelmat
Pohditaan omia vahvuuksia ja kehutaan kaveria myönteisesti kannustaen.


Materiaalipaketti

 • Opettajan opas
 • Kehu kaveria -juliste
Verkkomateriaali

Taustamateriaalit

 • ohjelmakoonti
 • NY OPS -polku
 • oppiainekohtainen OPS-koonti
 • vapaaehtoisen infokirje
 • digataaliset työvälineet
 • hyviä vinkkejä
 • yrittäjävierailu
 • portfolio

Teemakohtaiset materiaalit

 • neljä x Y -diaesitys
 • yrittäjyyspeli
 • ratkaisujen löytäminen -diaesitys
 • unelmien koulun -toimeksianto
 • ideoinnin menetelmät -diaesitys
 • haastekortit
 • mainonnan keinot -diaesitys
 • ”Ei voi olla totta” -kortit ja oikeat vastaukset
 • suunnitelmat ja palaute -diaesitys
 • loppuarviointi

Back To Top