skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee nuoria omatoimisuuteen kasvamista, kriittistä ajattelua ja oman polun rakentamista. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja tarjoaa oppijoille mahdollisuuden osoittaa osaamisensa monipuolisesti. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään haasteiden parissa, joihin valmiita vastauksia ei ole.


Ohjelman aikana oppija oivaltaa

 • yritteliäisyys – aktiivisuuden, yhdessä tekemisen ja ongelmienratkaisutaitojen olevan edellytys yhteiskunnassa
 • luovuus – yhteistyön olevan tärkeää ideoiden syntymisessä
 • tulevaisuuden suunnittelu – omien ja luokkakavereiden vahvuuksien tunnistaminen antaa välineitä tulevaisuuden suunnitteluun

 Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin sekä vertaisoppimisen menetelmiin.


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

 • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
 • laaja-alainen osaaminen – L6 työelämätaidot ja yrittäjyys
 • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
 • oppimisen arviointi – kannustavaa palautetta ja itsearviointia
 • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen median haltuun
 • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan


Ideoita ja kokemuksia ohjelman toteuttamiseen

Opettajien käyttämä tuntimäärä ohjelman toteuttamiseen

 • 1-6 tuntia
 • 7-10 tuntia
 • 11-13+ tuntia

Yleisimmät oppiaineet, joissa ohjelman teemoja on toteutettu

 1. Valinnainen
 2. Oppilaanohjaus
 3. Yhteiskuntaoppi
 4. Äidinkieli ja kirjallisuus
 5. Historia
 6. Käsityö

Top 3 alueet lukuvuonna 2018-2019

 1. Uusimaa
 2. Pohjois-Pohjanmaa
 3. Pohjanmaa
 • Materiaalit ovat todella hyviä ja helppoja käyttää. Opettajan dioista plussaa.
 • Kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen ja miettiä, mitkä sisällöt toimivat kohderyhmälle parhaiten.
 • Ohjelma saa oppilaat pohtimaan, keskustelemaan, tietoa hakemaan, väittelemään sekä tekemällä oppimaan.
 • Portfolio on kanssa se, mistä tykkäsin paljon – mahdollisuus omaan tahtiin ja luovasti reflektoida oppimaansa.
 • Oppilaat pitivät digitehtävien ja loppuarvioinnin tekemisestä. Visuaalinen loppuarviointi oli hyvä apuväline myös opettajalle.
 • Tutustu huolellisesti materiaaleihin, kaikki tarvittava löytyy niistä.
Back To Top