skip to Main Content

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee nuoria omatoimisuuteen kasvamista, kriittistä ajattelua ja oman polun rakentamista. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja tarjoaa oppijoille mahdollisuuden osoittaa osaamisensa monipuolisesti. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään haasteiden parissa, joihin valmiita vastauksia ei ole.


Ohjelman aikana oppija oivaltaa

  • yritteliäisyys – aktiivisuuden, yhdessä tekemisen ja ongelmienratkaisutaitojen olevan edellytys yhteiskunnassa
  • luovuus – yhteistyön olevan tärkeää ideoiden syntymisessä
  • tulevaisuuden suunnittelu – omien ja luokkakavereiden vahvuuksien tunnistaminen antaa välineitä tulevaisuuden suunnitteluun

 Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin sekä vertaisoppimisen menetelmiin.


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – L6 työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • oppimisen arviointi – kannustavaa palautetta ja itsearviointia
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen median haltuun
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

Back To Top