skip to Main Content

Oma juttu

Löytöretki omien vahvuuksien ja yrittäjämäisten taitojen tunnistamiseen.

Ohjelma kannustaa nuoria luovuuteen, kouluviihtyvyyden lisäämiseen sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan ratkaisemaan ongelmanratkaisutehtäviä ja haasteita yhdessä toimien.

Klikkaa kuvaa ja katso esittelyvideo.

Oppimiskokonaisuus vuosiluokille 7-9.

Ohjelma soveltuu mainiosti muun muassa yhteiskuntaopin, oppilaanohjauksen sekä kuvaamataidon oppitunneille. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella. Ohjelman viiden teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema.

Tutustu teemoihin ja esittelyoppaaseen – teemat

Uutuutena verkkoharjoituksia ja lopputesti.

Ohjelman teemojen tueksi löytyy verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa sähköinen loppuarviointi, joka kokoaa opitut asiat visuaaliseksi kokonaisuudeksi.

Tutustu verkkoharjoituksiin – edu.nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/oj
Sähköinen oppimismoduuli – It’s My Future 

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Tilaa ohjelma.

2Perehdy ohjelman materiaaleihin.

3. Ota käyttöön ohjelman loppuarviointi ja verkkoharjoitukset.

4. Kirjaa ohjelmasuoritus ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Back To Top