Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee lasten alueellisen identiteetin, oma-aloitteisuuden ja ryhmätaitojen muodostumista. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa – tekemällä oppien. Lisäksi ohjelma kannustaa lapsia soveltamaan käsiteltyjä asioita vapaa-ajallaan.

Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

  • yhteiskunta – tutustumaan omaan lähiympäristöön, sen toimijoihin ja päätöksentekoon
  • ammatit ymmärtämään eri ammattien merkityksen yhteiskunnan toiminnan kannalta
  • raha alkeet talouden kiertokulusta ja oman talouden hallinnasta

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, visuaalisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.

OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • aktiiviset ja yritteliäät kansalaiset – yhteiskuntaopin opetus
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

NY OPS -koonti (pdf)

Oppiainekohtaisen OPS -koonnin löydät täältä (salasanasuojattu).