skip to Main Content

Kuuden tunnin pikamatka yrittäjyyteen.

NY Minicamp on tehokas työväline NY Vuosi yrittäjänä -opinnon aloittamiseen. Kuuden tunnin pikataipaleen aikana tiimit suunnittelevat ideasta liikeidean. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma käynnistyy tehokkaasti ja innostuneesti. Minicamp soveltuu myös opettajien koulutukseen.

Leirin aikana oppijat oppivat learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa opetuksen tarinana.

Yhden leiripäivän aikana oppijat oppivat luovaa ongelmanratkaisua yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden ja työelämän vapaaehtoisten kanssa.  Tiimin yhteisen liikeidean kiteyttäminen esitykseksi leiripäivän päätteeksi kehittää viestintäosaamista. Tiedonhankintataidot ja teknologinen osaaminen kehittyvät aidossa tilanteessa haetaessa omalle NY Vuosi yrittäjänä -opinnon miniyritykselle markkinoita, asiakkaita ja tutkitaan kilpailutilannetta.

NY Minicamp -leiri toteutetaan yhdessä leiriohjaajien kanssa

leiriohjaajina voivat toimia joko NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tai NY 24h -leirin suorittaneet oppijat.
NY suosittaa, että oppilaitoksesta on mukana myös vähintään kaksi vastuuopettajaa, joilla on kokonaiskäsitys leirin toiminnasta ja jotka voivat toimia ohjaajien tukena.

Työelämän edustaja, jaa osaamistasi nuorelle!

Tahdotko osallistua NY Minicamp -leirille luennoitsijana, sparraajana tai tuomarina? Opasta leiriläisiä ideoinnissa ja ole mukana arvioimassa tuloksia – tutustu tuleviin työn tekijöihin ja yrittäjiin!

Back To Top