skip to Main Content

Minicamp (2. aste)

Minicamp on 6-10 tunnin syväsukellus yrittäjyyden maailmaan. Leirin aikana osallistujat kehittävät tiimeissä liikeidean, mallintavat sen ja tekevät siitä esityksen. Leirin lopuksi kaikki tiimit esittävät liikeideansa. Leirin aikana opitaan learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa oppimisen työkaluna.

Leirin toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavilla sähköisesti ja niiden avulla leiri suunnitellaan ja toteutetaan.

Minicamp soveltuu lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin. Leiriä voi hyödyntää myös Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloituksessa liikeideoiden kiihdyttämiseen.

Leirin maksuttomat materiaalit voit ladata kätevästi osoitteesta: edu.nuoriyrittajyys.fi/tuote/minicamp/

Minicamp Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloituksena

Minicamp toimii tehokkaana työvälineenä Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloittamiseen. Leirin aikana tiimit suunnittelevat ideasta liikeidean hyödyntäen ajankohtaisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja. Tällä tavoin Vuosi yrittäjänä -ohjelma käynnistyy tehokkaasti ja innostuneesti. 

Leiri toteutetaan yhdessä leiriohjaajien kanssa

Leiriohjaajina voivat toimia joko Vuosi yrittäjänä -ohjelman tai 24h -leirin suorittaneet oppijat.

Suositamme, että oppilaitoksesta on mukana myös vähintään kaksi vastuuopettajaa, joilla on kokonaiskäsitys leirin toiminnasta ja jotka voivat toimia ohjaajien tukena.

Rastit kehittävät liiketoimintaosaamista

Minicampin materiaalit sisältävät useita ajankohtaisia työkaluja ja tehtäviä, jotka kehittävät osallistujien liiketoimintaosaamista. Työkaluja ovat esimerkiksi:

  • Liikeidean nelikenttä
  • Lean Canvas (sovellettu Business Model Canvasista)
  • Validointi (yritysidean, markkinoiden ja asiakkaiden arviointia)
  • Myyntipuhe
Osaamistavoitteet
  • Osallistuja osaa tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • Osallistuja kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
  • Osallistuja osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
  • Osallistuja osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja
  • Osallistuja osaa tiivistää liiketoimintaidean esitykseksi ja esittää sen muille vakuuttavasti
Back To Top