skip to Main Content

Minä + sinä = me -ohjelma on kolmen teeman kokonaisuus. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin. Jokainen teema pitää sisällään ideoita tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, vinkkejä ja lisätehtäviä.


Teemat

1 Minä
Tutustutaan omiin taitoihin, vahvuuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin toiminnallisin tehtävin.

2 Sinä
Esitellään omaa osaamista ja havainnoidaan muiden taitoja yhdessä keskustellen.

3 Me
Toimitaan ryhmässä yhdistellen erilaisia taitoja.


Back To Top