skip to Main Content

Oppimistavoitteet

Ohjelman tukee lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa ja terveen oppimisminäkuvan kasvua. Lisäksi ohjelma auttaa kannustavan ryhmä- ja luokkahengen muodostumista sekä kotiväen osallistamista koulutien alkuaskeleilla.


 Ohjelman aikana oppija oivaltaa

  • vahvuudet – omat vahvuutensa
  • taidot yhdessä toimimiseen merkityksen
  • me yhdessä arvostamaan erilaisuutta

Menetelmät

Ohjelma perustuu leikinomaisiin, toiminnallisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.


OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
  • kodin ja koulun välinen yhteistyö – kotiväki mukaan
Back To Top