skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Ohjelman tukee lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa ja terveen oppimisminäkuvan kasvua. Lisäksi ohjelma auttaa kannustavan ryhmä- ja luokkahengen muodostumista sekä kotiväen osallistamista koulutien alkuaskeleilla.


 Ohjelman aikana oppija oivaltaa

 • vahvuudet – omat vahvuutensa
 • taidot yhdessä toimimiseen merkityksen
 • me yhdessä arvostamaan erilaisuutta

Menetelmät

Ohjelma perustuu leikinomaisiin, toiminnallisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.


OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

 • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
 • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
 • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
 • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö – kotiväki mukaan

Ideoita ja kokemuksia ohjelman toteuttamiseen

Opettajien käyttämä tuntimäärä ohjelman toteuttamiseen

 • 3-4 tuntia
 • 9-10 tuntia
 • 11+ tuntia

Yleisimmät oppiaineet, joissa ohjelman teemoja on toteutettu

 1. Ympäristöoppi
 2. Äidinkieli ja kirjallisuus
 3. Käsityö
 4. Vieraat kielet
 5. Valinnainen

Top 3 alueet lukuvuonna 2018-2019

 1. Kainuu
 2. Uusimaa
 3. Keski-Suomi
 • Ei teettänyt ylimääräistä työtä, sillä sisällöt ovat helposti liitettävissä jokapäiväiseen koulutyöhön.
 • Ohjelma antaa mahdollisuuden kannustaa oppilaita vastavuoroiseen oppimisprosessiin.
 • Oman roolin ja vastuun antaminen jokaiselle sitouttaa kaikki tekemään töitä.
 • Ohjelma toimii loistavasti kiusaamista ennaltaehkäisevänä toimintana.
 • Ohjelman kautta kaikkien taidot pääsivät reilusti esiin. Lisäksi koko luokan yhteishenki, itsetunto ja ilmapiiri koheni.
 • Oli mahtavaa, kun vanhemmat vierailivat luokassa kertomassa ammateistaan. Lapset pitivät!
 • Oppilaiden digitehtävät ja lopputesti ovat hyvä lisä kokonaisuuteen. Taitoni-paperiin oli kiva lisätä osaamismerkkejä oppilaiden mielestä.
Back To Top