skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Ohjelman tukee lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa ja positiivisen minäkuvan kehittymistä. Lisäksi ohjelma auttaa kannustavan ryhmä- ja luokkahengen muodostumista sekä kotiväen osallistamista koulutien alkuaskeleilla.


 Ohjelman aikana oppija oivaltaa

  • vahvuudet – omat vahvuutensa
  • taidot yhdessä toimimiseen merkityksen
  • me yhdessä arvostamaan erilaisuutta

Menetelmät

Ohjelma perustuu leikinomaisiin, toiminnallisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.


OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • Laaja-alainen osaaminen
  • Kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • Monialainen oppimiskokonaisuus ja oppiaineet yhdistävä yhteistyö
  • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitojen opetus

Minä+Sinä=Me -ohjelma antaa mahdollisuuden kannustaa oppilaita vastavuoroiseen oppimisprosessiin. Ohjelman kautta kaikkien taidot pääsivät reilusti esiin ja koko luokan yhteishenki, itsetunto ja ilmapiiri koheni.”  

Back To Top