skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee lasten alueellisen identiteetin, oma-aloitteisuuden ja ryhmätaitojen muodostumista. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa – tekemällä oppien. Lisäksi ohjelma kannustaa lapsia soveltamaan käsiteltyjä asioita vapaa-ajallaan.


Ohjelman aikana oppija oivaltaa

 • yhteiskunta – tutustumaan omaan lähiympäristöön, sen toimijoihin ja päätöksentekoon
 • ammatit – ymmärtämään eri ammattien merkityksen yhteiskunnan toiminnan kannalta
 • raha – alkeet talouden kiertokulusta ja oman talouden hallinnasta

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, visuaalisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.


OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

 • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
 • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
 • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
 • aktiiviset ja yritteliäät kansalaiset – yhteiskuntaopin opetus
 • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
 • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

Ideoita ja kokemuksia ohjelman toteuttamiseen

Opettajien käyttämä tuntimäärä ohjelman toteuttamiseen

 • 1-4 tuntia
 • 5-8 tuntia
 • 9-14 tuntia

Yleisimmät oppiaineet, joissa ohjelman teemoja on toteutettu

 1. Yhteiskuntaopi
 2. Äidinkieli ja kirjallisuus
 3. Ympäristöoppi
 4. Kuvataide
 5. Matematiikka
 6. Valinnainen

Top 3 alueet lukuvuonna 2018-2019

 1. Uusimaa
 2. Pirkanmaa
 3. Keski-Suomi
 • Ohjelmaa käytettiin osana monialaista oppimiskokonaisuuksien työpajaviikkoa.
 • Materiaalit ovat visuaalisesti kiinnostavia ja upeaa oli se, että kaikille oppilailla on oma työkirja.
 • Tosi hyvä ohjelma; toiminnallinen, elämyksellinen ja kiinnostava.
 • Oppilaille erityisen mieluisia olivat äänestys ja kaupunkisuunnittelu tehtävät.
 • Oppilaat pitivät digitehtävien ja lopputestin tekemisestä. Pelaajatyyppi-profiili sai suuren suosion.
 • Tutustu huolellisesti materiaaleihin, kaikki tarvittava löytyy niistä.
Back To Top