skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee lasten alueellisen identiteetin, oma-aloitteisuuden ja ryhmätaitojen muodostumista. Ohjelma perehdyttää yhteiskunnan toimimisen periaatteisiin ja tukee oppimisenja oivaltamisen iloa – tekemällä oppien. Lisäksi ohjelma kannustaa lapsiasoveltamaan käsiteltyjä asioita vapaa-ajallaan.


Ohjelman aikana oppija oivaltaa

  • yhteiskunta – tutustumaan omaan lähiympäristöön, sen toimijoihin ja päätöksentekoon
  • ammatit – ymmärtämään eri ammattien merkityksen yhteiskunnan toiminnan kannalta
  • raha – alkeet talouden kiertokulusta ja oman talouden hallinnasta

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, visuaalisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.


OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • Laaja-alainen osaaminen
  • Kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • Oppilas aktiivisena toimijana ja yhteiskunnan jäsenenä
  • Monialainen oppimiskokonaisuus ja oppiaineet yhdistävä yhteistyö
  • Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa

Tosi hyvä ohjelma; toiminnallinen, elämyksellinen ja kiinnostava. Ohjelmaa käytettiin osana monialaista oppimiskokonaisuuksien työpajaviikkoa. Materiaalit ovat visuaalisesti kiinnostavia ja upeaa oli se, että kaikille oppilaille on oma työkirja.

Back To Top