skip to Main Content

Meidän yhteiskuntamme

Tutustutaan lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen

Ohjelma kannustaa lapsia tutustumaan niin oman lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon kuin talouden kiertokulkuun – tekemällä oppien. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Meidän yhteiskuntamme - ohjelma vuosiluokille 4-6

Oppimiskokonaisuus vuosiluokille 4-6

Ohjelma soveltuu mainiosti mm. yhteiskuntaopin, matematiikan sekä kuvaamataidon oppitunneille. Ohjelman kuuden teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema.

Tutustu teemoihin ja esittelyoppaaseen – teemat

Opettajan opas mahdollistaa ohjelman helpon käyttöönoton

Käytännönläheinen opettajan opas on valmis oppimateriaalipaketti opetuksesi tueksi. Ohjelman teemojen tavoitteet ja tehtävät on avattu oppaaseen selkeiksi kokonaisuuksi ja auttavat sinua toteuttamaan opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Meidän yhteiskuntamme - opas ja ohjelmakoonti

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Siirry nyohjelmat-kirjastoon ja tilaa ohjelma.

2Perehdy ohjelman materiaaleihin.

3. Ota käyttöön ohjelman verkkoharjoitukset.

Back To Top