skip to Main Content

Meidän yhteiskuntamme

Tutustutaan lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen

Ohjelma kannustaa lapsia tutustumaan niin oman lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon kuin talouden kiertokulkuun. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Klikkaa kuvaa ja katso esittelyvideo.

Oppimiskokonaisuus vuosiluokille 4-6

Ohjelma soveltuu mainiosti mm. yhteiskuntaopin, matematiikan sekä kuvaamataidon oppitunneille. Ohjelman kuuden teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema.

Tutustu teemoihin ja esittelyoppaaseen – teemat

Uutuutena verkkoharjoituksia ja lopputesti.

Ohjelman teemojen tueksi löytyy verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa.

Tutustu verkkoharjoituksiin – edu.nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/mit

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Tilaa ohjelma.

2Perehdy ohjelman materiaaleihin.

3. Ota käyttöön ohjelman lopputesti ja verkkoharjoitukset.

4. Kirjaa ohjelmasuoritus ohjelman toteuttamisen jälkeen.

Back To Top