skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa nuoria toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.


Leirin aikana oppija oivaltaa:

  • ideointiluovuus syntyy yhteistyössä
  • esiintyminen omien ideoiden esittämiseen on monia keinoja
  • yhteistyö – vastuunkantamisen merkityksen yhdessä työskennellessä

Menetelmät

Innovaatioleiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tiimitoiminta- ja liiketoimintarastitehtävistä, innostavista tarinoista ja yhdessä onnistumisesta. Rastitehtäviä on runsaasti ja niistä opettaja voi valita haluamansa tai noudattaa valmiita malliaikatauluja. 


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – L6 työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • ala- ja yläkoulun välinen nivelvaihe – nuorilta nuorille
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen media ja ohjelmointi tutuksi
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan
Back To Top