skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa lapsia toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.


Leirin aikana oppija oivaltaa:

  • ideointiluovuus syntyy yhteistyössä
  • esiintyminen omien ideoiden esittämiseen on monia keinoja
  • yhteistyö – vastuunkantamisen merkityksen yhdessä työskennellessä

Menetelmät

Innovaatioleiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tiimitoiminta- ja liiketoimintarastitehtävistä, innostavista tarinoista ja yhdessä onnistumisesta. Rastitehtäviä on runsaasti ja niistä opettaja voi valita haluamansa tai noudattaa valmiita malliaikatauluja. 


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • Laaja-alainen osaaminen
  • Monialainen oppimiskokonaisuus ja oppiaineet yhdistävä yhteistyö
  • Kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • Ala- ja yläkoulun välinen nivelvaihe
Back To Top