skip to Main Content

Leirirunko ja materiaalit

Innovaatioleiri on kuuden tunnin mittainen leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen. Leiri rakentuu avaus- ja päätöstapahtuman välissä järjestettävistä rastitehtävistä, jotka haastavat aktiivisuuteen ja vievät ideointia eteenpäin.


Kolme eri rastitehtäväkokonaisuutta:

1 Tutustuminen ja ideointi

Tutustutaan omaan ryhmään, opitaan omat ja ryhmän vahvuudet sekä kehitysalueet. Ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja annettuihin tehtäviin.

2 Idea ja toteutus

Tehdään päätös valittavasta ideasta ja jaetaan tehtävät osaamisen mukaan ryhmäläisten kesken. Kehitetään valittua ideaa kohti konkreettista ratkaisua.

3 Esiintyminen

Valmistellaan mainos ja esitys tuotteelle. Harjoitellaan esiintymistä päätöstapahtumaa varten, jossa yleisönä ovat muut leiriläiset, opettajat ja mahdollisesti koulun, alueen tai työelämän edustajat.


Opettajalle 

 • Valmis materiaalipaketti yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen tukemiseen 
 • Tukea laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen 
 • Tukea tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen 
 • Tukea kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
 • Tukea ohjelman toteuttamiseen 

Materiaalipaketti

Verkkomateriaalit

Leirivalmistelut

 • suunnittelukello
 • NY OPS -polku
 • digitaaliset työväline
 • hyviä vinkkejä
 • Valmistelut
  • työelämän edustajan ja tuutorin opas
  • leiripassi
  • malliaikataulu
  • aikataulupoja
  • hyvän ilmapiirin vinkkilista
  • leirisäännöt ja pelilauta
 • Tiedottaminen
  • infokirje koululle ja yhteistyökumppanille
  • wanted leiriohjaajia
  • näin pidät infon leiriläisille
  • kirje leiriläisen ja tuutorin kotiväellä
  • vapaaehtoiselle infoa leiristä
 • Todistukset
  • todistus leiriläiselle
  • tuutorille ja vapaaehtoiselle
 • Arviointi ja palaute
  • leiriohjaajien ja leiriläisten itsearviointi ja palautelomakkeet

Leirirastit

 • Rastit: Tutustuminen ja ideointi
  • Ekspertti – kyselijä
  • Kello
  • Taidot esiin
  • Lehtijuttu – Tuttujuttu
  • Luova leipä
  • #NY6hleiri
  • Tehtävät jakoon!
 • Rastit: Idea ja toteutus
  • Idearuutu
  • Ideanäyttely
  • Tuotetuuma
  • Nimi ja logo
  • Kaupassa
  • Ostoksille!
  • Nyt tehdään tuote!
  • Hinta ja lappu
  • Juliste ja mainos
 • Rastit: Esiintyminen
  • Estradilla!
  • Mainosinsertti
 • Lisärastit
  • Fun-sporttihetki
  • Piece of Cake
  • Kehu kaveria
  • Unelmäpöytäliina

Back To Top