skip to Main Content

Leirirunko ja materiaalit

Innovaatioleiri alakoulu on kuuden tunnin toiminnallinen kokonaisuus, jossa lapset oppivat nuorilta. Innovaatioleirin työskentely rakentuu toiminnallisista rasteista, joiden avulla tiimiydytään, huomataan omat, kaverin ja tiimin vahvuudet ja innovoidaan tuotteita, palveluita tai esimerkiksi koko koulua koskeva teemapäivä.

Kolme eri rastitehtäväkokonaisuutta:

1 Tiimirastit

Tiimirastit johdattavat omien ja kaverin vahvuuksien pariin, ohjaavat huomaamaan yhteistyön merkityksen sekä auttavat tiimiyttämään leiriryhmiä.

2 Innovointirastit

Innovointirastit ohjaavat ryhmiä innovoimaan yhdessä ja suunnittelemaan erilaisia toteutusvaiheita ja -ratkaisuja, jotta ideoituja ajatuksia saadaan konkretisoitua.

3 Esittämisrastit

Esittämisrastit ohjaavat ryhmiä valmistamaan mainoksen, esityksen tai pitchin, jolla ryhmän innovaatio tai toteutusratkaisu esitetään. Leiri voidaan päättää isompaan, yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa ryhmien tuotokset esitetään. Vastaavasti leirin voi päättää myös niin, että innovaatiot esitetään ryhmien omille tuutoreille.


Opettajalle 

 • Valmis materiaalipaketti yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen tukemiseen 
 • Tukea laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen 
 • Tukea tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen 
 • Tukea kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
 • Tukea ohjelman toteuttamiseen 

Materiaalipaketti

Verkkomateriaalit

Leirivalmistelut

 • suunnittelukello
 • NY OPS -polku
 • digitaaliset työväline
 • hyviä vinkkejä
 • Valmistelut
  • työelämän edustajan ja tuutorin opas
  • leiripassi
  • malliaikataulu
  • aikataulupoja
  • hyvän ilmapiirin vinkkilista
  • leirisäännöt ja pelilauta
 • Tiedottaminen
  • infokirje koululle ja yhteistyökumppanille
  • wanted leiriohjaajia
  • näin pidät infon leiriläisille
  • kirje leiriläisen ja tuutorin kotiväellä
  • vapaaehtoiselle infoa leiristä
 • Todistukset
  • todistus leiriläiselle
  • tuutorille ja vapaaehtoiselle
 • Arviointi ja palaute
  • leiriohjaajien ja leiriläisten itsearviointi ja palautelomakkeet

Tiimirastit

 • Kello
 • Lehtijuttu – tuttujuttu
 • Tehtävät jakoon
 • Taidot esiin
 • Luova leipä
 • #NYinnovaatioleiri
 • Ykkösesta kahteenkymppiin
 • TikTok-tanssi
 • Fun-sporttihetki
 • Unelmapöytäliina
 • Kehu kaveria

Innovointirastit

 • Idearuutu
 • Ideanäyttely
 • Tuotetuuma
 • Nimi ja logo
 • Kaupassa
 • Ostoksilla
 • Nyt tehdään tuote
 • Hinta ja lappu
 • Mukista kynttilänjalka, kynästä selänrapsutin – tuotteen uusi elämä

Esittämisrastit​​

 • Kuvataan mainos
 • Estradilla
 • Mainosinsertti
 • Juliste ja mainos
 • Pitchaa se: mukista kynttilänjalka, kynästä selänrapsutin

Back To Top