skip to Main Content

Innovaatioleiri – alakoulu (5.-6.lk)

Kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen.

Leiri kannustaa lapsia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniyritykselle tuote tai palvelu ja esittelemään sen muille. Leirin aikana ala- ja yläkoululaisten välistä vuorovaikutusta tuetaan nuorilta nuorille -ajatuksella

Innovaatioleiri -alakoulu

Leiri 5.-6.-luokkalaisille yläkoululaisten leiriohjaajien vetämänä.

Leiri soveltuu mainiosti osaksi laajempaa oppimiskokonaisuutta, jonka aikana yhdistetään useita eri oppiaineita. Leirin kesto on kuusi tuntia.

Uutuutena muokattavat leirirastit.

Leirien toteuttamisen tueksi löytyy valmis materiaalipaketti, joka sisältää muun muassa tiedostuspohjat, leiripassit- ja rastit sekä todistuspohjat. Ohjelman leirirastit löytyvät nyt myös kätevästi PowerPoint-tiedostoista.

Tiimirastit Innovointirastit Esittämisrastit

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Siirry nyohjelmat-kirjastoon ja tilaa ohjelma.

2Perehdy leirin toteuttamiseen ja materiaaleihin.

3. Suunnittele leiri muiden vastuuopettajien ja leiriohjaajien kanssa.

4. Kirjaa leirisuoritus leirin jälkeen.

Back To Top