skip to Main Content

Innovaatioleiri – alakoulu (5.-6.lk)

Kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen.

Leiri kannustaa lapsia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniyritykselle tuote ja esittelemään sen muille. Leirin aikana ala- ja yläkoululaisten välistä vuorovaikutusta tuetaan nuorilta nuorille -ajatuksella

NY-ohjelmat_Innovaatioleiri_alakoulu

Leiri 5.-6.-luokkalaisille yläkoululaisten leiriohjaajien vetämänä.

Leiri soveltuu mainiosti osaksi laajempaa oppimiskokonaisuutta, jonka aikana yhdistetään useita eri oppiaineita. Leirin kesto on kuusi tuntia ja leirijärjestelyihin on hyvä varata 4-5 tapaamiskertaa.

Uutuutena muokattavat leirirastit.

Leirien toteuttamisen tueksi löytyy valmis materiaalipaketti, joka sisältää muun muassa tiedostuspohjat, leiripassit- ja rastit sekä todistuspohjat. Ohjelman leirirastit löytyvät nyt myös kätevästi PowerPoint-tiedostoista.

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Tilaa leirin materiaalit.

2Perehdy leirin toteuttamiseen ja materiaaleihin.

3. Suunnittele leiri muiden vastuuopettajien ja leiriohjaajien kanssa.

4. Kirjaa leirisuoritus leirin jälkeen.

Back To Top