skip to Main Content

Innovaatioleiri – toinen aste

Innovaatioleiri_toinen_aste

Yrittäjyyden taitoja ja innovatiivista yhdessäoloa vuorokauden teholeirillä!

Innovaatioleiri on toiminnallinen kokonaisuus, jossa nuoret oppivat nuorilta. Leirillä toimitaan aktiivisesti ja innovatiivisesti toiminnallisten tehtävien parissa. Leirillä harjoitellaan tulevaisuuden taitoja, kuten osallisuutta, omien vahvuuksien oivaltamista, yrittäjyystaitoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, vastavuoroisuutta sekä tiimitaitoja.

Interaktiivista tiimioppimista – vuorovaikutustaitoja – ongelmienratkaisua – suunnittelutaitoja – innovointia – yritysideoiden kehittämistä

Oppimistavoitteet

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa nuoria toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.

Toimijat leirin aikana

Innovaatioleiri toteutetaan yhdessä leiritutoreiden kanssa:

  • leirillä on vastuuopettaja/vastuuopettajia
  • leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella.
  • leirin varsinaisina vetäjinä toimivat tutorit yhteistyössä vastuuopettajan kanssa.
  • Vastuuopettaja kouluttaa leiritutorit Innovaatioleirin vetäjiksi
  • työelämän edustajia/yrittäjiä sparraajina leirin aikana

Menetelmät

Innovaatioleiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tiimitoiminta- ja liiketoimintarastitehtävistä, innostavista tarinoista ja yhdessä onnistumisesta. Rastitehtäviä on runsaasti ja niistä opettaja voi valita haluamansa tai noudattaa valmiita malliaikatauluja.

Opettajalle

  • Valmis materiaalipaketti yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen tukemiseen
  • Tukea laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen
  • Tukea tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen
  • Tukea kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön
  • Tukea ohjelman toteuttamiseen

Opettajan askeleet ohjelman toteuttamiseen

1. Tilaa leirin materiaalit.

2Perehdy leirin toteuttamiseen ja materiaaleihin.

3. Suunnittele leiri muiden vastuuopettajien ja leiriohjaajien kanssa.

4. Kirjaa leirisuoritus leirin jälkeen.

Back To Top