skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Leirin tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, oma-aloitteisen toiminnan vahvistumista ja kannustaa keksimään uusia ratkaisuja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten omakohtaisen kokemuksen syntymistä yrittäjämäisestä toiminnasta. Lisäksi leiri kannustaa lapsia toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän edustajien kanssa.


Leirin aikana oppija oivaltaa:

  • ideointiluovuus syntyy yhteistyössä
  • esiintyminen omien ideoiden esittämiseen on monia keinoja
  • yhteistyö – vastuunkantamisen merkityksen yhdessä työskennellessä

Menetelmät

Leiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin.


 OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – L6 työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • ala- ja yläkoulun välinen nivelvaihe – nuorilta nuorille
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen media ja ohjelmointi tutuksi
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan
Back To Top