skip to Main Content

NY_6h_leiri_2016-17_opettaja_kansi6h-leiri sitoo luovuuden, ryhmätaidot ja yrittäjyyden kokeilun kuuden tunnin seikkailuksi. Leiri kannustaa lapsia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniyritykselle tuote ja esittelemään se muille. Leirin aikana ala- ja yläkoululaisten välistä vuorovaikutusta tuetaan ajatuksella: nuorilta nuorille.

Kenelle:
5.-6.-luokkalaisille

Järjestäjät:
alakoulun opettaja, yläkoulun opettaja ja yläkoululaiset tuutorit

Kesto:
leirijärjestelyt: noin 4-5 tapaamiskertaa järjestäjien kesken
leirin kesto: 6 tuntia

Opettajalle:

  • valmis materiaalipaketti leirin järjestämistä varten
  • tukea leirin toteuttamiseen
  • uusia yhteistyöverkostoja koulun ja työelämän välille
Back To Top