skip to Main Content

Oppimistavoitteet

Leirin tavoitteena on tarjota nuorelle esikosketus yrittäjyyteen. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten vuorovaikutus-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua. Lisäksi leiri kannustaa nuoria toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja työelämän edustajien kanssa.

Leirin aikana oppija oivaltaa:

  • yrittäjyys – yrittäjämäistä toimintatapaa tarvitaan kaikessa työssä ja työelämässä
  • liikeidea omien ideoiden syntyvän yhteistyön ja prosessin tuloksena
  • tiimityö vastuunkantamisen merkityksen yhdessä työskennellessä

Menetelmät

Leiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin.

OPS

Ohjelma tukee lukion opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä –aihekokonaisuus

Ohjelma tukee ammattikoulutuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp valinnaiset osaamistavoitteet)
  • Yritystoiminnan suunnittelu (15ops)
Back To Top