skip to Main Content

24h-leiri (2. aste)

Yrittäjyyden taitoja ja innovatiivista yhdessäoloa vuorokauden teholeirillä!

Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä.

Leirin maksuttomat materiaalit voit ladata kätevästi osoitteesta: edu.nuoriyrittajyys.fi/tuote/24h-leiri/

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
  • Opiskelija osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
  • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja
  • Opiskelija osaa tiivistää liiketoimintaidean esitykseksi ja esittää sen muille vakuuttavasti

Leirin tavoitteena on saada leiriläiset asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että tiiminsä toiminnasta.

Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää leiriläisten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä.

Toimijat leirin aikana

24h -leiri toteutetaan yhdessä leiritutoreiden kanssa:

  • leirillä on vastuuopettaja/vastuuopettajia
  • leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella.
  • leirin varsinaisina vetäjinä toimivat tutorit yhteistyössä vastuuopettajan kanssa.
  • Vastuuopettaja kouluttaa leiritutorit 24h -leirin vetäjiksi
  • työelämän edustajia/yrittäjiä sparraajina leirin aikana

Leiri on mahdollista järjestää myös verkkototeutuksena. Lue lisää!

Back To Top