skip to Main Content

NY_24H_leiriopas_2016-17_webYrittäjyyden taitoja ja innovatiivista yhdessäoloa vuorokauden teholeirillä!

NY 24h -leiri on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana nuoret perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. NY 24h -leiri on suunnattu ammatilliselle toiselle asteelle ja lukiolaisille.

Leirin aikana nuoret oppivat learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa opetuksen tarinana.

Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. Lataa leirin esimerkkiaikataulu tästä!

NY 24h -leirin tavoitteena on saada oppilaat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että ryhmänsä toiminnasta. Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää nuorten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leiri auttaa nuoria ymmärtämään, että yrittäjämäistä toimintatapaa, taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kaikessa työssä ja työelämässä.

NY 24h -leiri toteutetaan yhdessä leiriohjaajien kanssa:

  • leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella.
  • leirin varsinaisina vetäjinä toimivat nuoret ohjaajat, jotka ovat olleet aiemmin mukana yrittäjyysohjelmissa tai käyneet leiriohjaajan koulutuksen tai ohjauksen.

NY suosittaa, että oppilaitoksesta on mukana myös vähintään kaksi vastuuopettajaa, joilla on kokonaiskäsitys leirin toiminnasta ja jotka voivat toimia ohjaajien tukena.

Työelämän edustaja, jaa osaamistasi nuorelle!

Tahdotko osallistua NY 24h -leirille luennoitsijana, sparraajana tai tuomarina? Anna nuorille teema, opasta heitä ideoinnissa ja ole mukana arvioimassa tuloksia – tutustu tuleviin työn tekijöihin ja yrittäjiin!

Lue lisää vapaaehtoisen mahdollisuuksista.

Ohjelman alasivut

Muistathan kirjata leirisuorituksen leirin jälkeen.

MSCHALLENGE

Ota teknologia mukaan! Toteuta leiri Microsoftin haasteella. Lue lisää täältä.

Back To Top