skip to Main Content

Leirirunko ja materiaalit

Innovaatioleiri on 9-12 tunnin mittainen leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen. Leiri rakentuu avaus- ja päätöstapahtuman välissä toiminnallisista rastitehtävistä, jotka haastavat leiriläiset aktiivisuuteen ja vievät ideointia eteenpäin.

Leirirastien teemat

Tiimitoimintarastit ohjaavat leiriläisiä tutustumaan omiin ja toisten vahvuuksiin sekä leiriläisten tiimiyttämiseen.

Liiketoimintarastit ohjaavat leiriläisiä ideoimaan uutta, etsimään uusia ratkaisuja sekä kehittämään valitsemaansa ratkaisua kohti konkreettista toteutusta. Leirin aikana innovoidaan liiketoimintaa tiimien oman innostuksen ja ideoiden pohjalta. Niitä kehitetään eteenpäin tiimeissä, yhdessä asioista oppien ja ongelmia ratkoen.

 

 


Materiaalipaketti

Digitaalinen Opettajan materiaali

Opettajan materiaali sisältää

 • vinkkejä suunnitteluun
 • työelämän edustajan ja tuutorin opas
 • malliaikataulu
 • tiedottaminen
  • infokirje koululle ja yhteistyökumppanille
  • wanted leiriohjaajia
  • kirje leiriläisen ja tuutorin kotiväellä
  • vapaaehtoiselle infoa leiristä
 • todistukset
  • todistus leiriläiselle
  • tuutorille ja vapaaehtoiselle
 • arviointi ja palaute
  • leiriohjaajien ja leiriläisten itsearviointi ja palautelomakkeet

Leirirastit

 • Tiimitoimintarastit
  • Fun-sporttihetki
  • Kymmenen ohjetta yrittäjän some-käyttäytymiselle
  • Kello
  • Kirjaimet hukassa
  • Lip Sync Challenge
  • Mission Impossible
  • Mission Impossible 2.0
  • Muotinäytös
  • Piece of Cake
  • Piirtotaisto
  • Singstar
  • TikTok
 • Liiketoimintarastit
  • SWOT ennakkotehtävä
  • Tiimien muodostaminen SWOT
  • Myyntipuhe/pitchaus
  • Liiketoimintasuunnitelma (LTS)
  • Ideointi ja idean jalostaminen
  • Validointi
  • Kilpailija-analyysi
  • Business Model Canvas (BMC)
  •  Ideasta liikeideaksi
  •  Hinnoittelu
  •  Markkinoinnin suunnittelu
  • Yrityksen visuaalinen ilme
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö

Back To Top