skip to Main Content

12h-leiri on 12 tunnin mittainen leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen. Leiri rakentuu avaus- ja päätöstapahtuman välissä järjestettävistä rastitehtävistä, jotka haastavat aktiivisuuteen ja vievät ideointia eteenpäin.


Kolme eri rastitehtäväkokonaisuutta:

1 Ryhmäytyminen ja innovointi
Tutustutaan tuntemaan omat ja ryhmän vahvuudet toiminnallisin menetelmin.

2 Ideasta konkretiaan
Kehitetään valittuun ideaan konkreettinen ratkaisu yhdessä tuumien.

3 Esiintyminen ja markkinointi
Toteutetaan mainos ja harjoitellaan esiintymistä yhdessä vastuuta jakaen.

 


Back To Top