skip to Main Content

12h-leiri sitoo luovuuden, ryhmätaidot ja yrittäjyyden kokeilun 12 tunnin mittaiseksi seikkailuksi. Leiri kannustaa nuoria tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan annetun leirihaasteen pohjalta tuotteen tai palvelun ja esittelemään sen muille. Leiri toimii nuorilta nuorille –periaatteella, sillä leirin tuutoreina toimivat toisen asteen opiskelijat.

NY_12h_leiri_2016-17_kansiKenelle:
8.-9.-luokkalaisille

Järjestäjät:
yläkoulun opettaja, lukion/ammattikoulun opettaja ja toisen asteen opiskelijatuutorit

Kesto:

  • leirijärjestelyt: noin 4-5 tapaamiskertaa järjestäjien kesken
  • leirin kesto: 12 tuntia

Opettajalle:

  • valmis materiaalipaketti leirin järjestämistä varten
  • tukea leirin toteuttamiseen
  • uusia yhteistyöverkostoja koulun ja työelämän välille
Back To Top