Työvälineitä työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetukseen. NY-ohjelmat tukevat ilmiöpohjaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla.

Uutisia | Päivitetyt alakouluohjelmat

Alakouluun

01_mina+sina=me_fiNY Minä + sinä = me
Kolmen teeman kokonaisuus vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
esiopetus ja 1.-3. lk


02_mita_ihmiset_tekevat_fiNY Mitä ihmiset tekevät?
Kuuden teeman kokonaisuus lähiympäristön, ammattien ja talouden kiertokulun oivaltamiseen.
4.-6. lk


pikkuyrittajat_fiPikkuyrittäjät
Yhdeksän teeman kokonaisuus oman pikkuyrityksen ideoimiseen ja toteuttamiseen.
4.-6. lk


04_NY_6h_leiriNY 6h -leiri
Kuuden tunnin leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen, palvelun tai tuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
5.-6. lk


Yläkouluun

05_NY_Oma_juttuNY Oma juttu
Viiden teeman kokonaisuus yrittäjämäisten kykyjen, ideoinnin ja tulevaisuuden suunnitteluun.
7.-9. lk ja soveltaen 2. aste


04_oma_talous_fiNY Oma talous
Kahdeksan teeman kokonaisuus työelämävalmiuksien  ja taloudenhallinnan harjoitteluun.
7.-9. lk ja soveltaen 2. asteNY 12h -leiri
07_NY_12h_leiri

Leiri sitoo luovuuden, ryhmätaidot ja yrittäjyyden kokeilun 12 tunnin seikkailuksi.
8.-9. lk


06_vuosi_yrittajana_fi
NY Vuosi yrittäjänä
Lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.
9. lk


Toiselle asteelle

07_24h-leiri_fiNY 24h -leiri
Vuorokauden mittainen innovaatioleiri yritystoiminnan harjoitteluun.
Leiri on mahdollista toteuttaa Microsoftin teknologiahaasteella!


06_vuosi_yrittajana_fiNY Vuosi yrittäjänä
Lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.

Korkea-asteelle


11_NY_Start_UpNY Start Up

Lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.