skip to Main Content

Työvälineitä työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetukseen. NY-ohjelmat tukevat ilmiöpohjaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla.

Uutisia | Päivitetyt alakouluohjelmat

Opettajilta saamamme palautteen pohjalta, hiomme ohjelmakokonaisuuksia palvelemaan opettajien ja oppilaiden toiveita. Lukuvuoden 2017-2018 aikana pilotoimme peruskouluohjelmien (ei Pikkuyrittäjät-ohjelmaa) lisäosia. Iloksemme voimme kuitenkin kertoa, että olemme julkaisseet kaksi alakouluohjelmaa.

Päivitetyt ja julkaistut ohjelmat

NY Minä + sinä = me
Ohjelma tueksi:

 • sähköinen opettajan opas *
 • eri tasoisia harjoituksia ohjelman teemojen tueksi
 • verkossa toteutettava lopputesti *
  * vaatii opettajan kirjautumisen NY-ohjelmien käyttäjäksi

 

NY Mitä ihmiset tekevät?
Ohjelmien tueksi:

 • sähköinen opettajan opas *
 • harjoituksia ohjelman teemojen tueksi
 • verkossa toteutettava lopputesti *
  * vaatii opettajan kirjautumisen NY-ohjelmien käyttäjäksi

 

Muut ohjelmat | pilotoidaan

Seuraavia ohjelmia pilotoidaan kevään 2018 aikana.

 • NY 6h -leiri
 • NY Oma juttu
 • NY Oma talous
 • NY 12h -leiri
 • NY 24h -leiri

 

 

 

 

Alakouluohjelmat

01_mina+sina=me_fi

NY Minä + sinä = me

Kolmen teeman kokonaisuus vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
esiopetus ja 1.-3. lk

02_mita_ihmiset_tekevat_fi

NY Mitä ihmiset tekevät

Kuuden teeman kokonaisuus lähiympäristön, ammattien ja talouden kiertokulun oivaltamiseen.
4.-6. lk

pikkuyrittajat_fi

Pikkuyrittäjät

Yhdeksän teeman kokonaisuus oman pikkuyrityksen ideoimiseen ja toteuttamiseen.
4.-6. lk

04_NY_6h_leiri

NY 6h -leiri

Kuuden tunnin leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen, palvelun tai tuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
5.-6. lk

Yläkouluohjelmat

05_NY_Oma_juttu

NY Oma juttu

Viiden teeman kokonaisuus yrittäjämäisten kykyjen, ideoinnin ja tulevaisuuden suunnitteluun.
7.-9. lk ja soveltaen 2. aste

04_oma_talous_fi

NY Oma talous

Kahdeksan teeman kokonaisuus työelämävalmiuksien  ja taloudenhallinnan harjoitteluun.
7.-9. lk ja soveltaen 2. aste

07_NY_12h_leiri

NY 12h -leiri

Leiri sitoo luovuuden, ryhmätaidot ja yrittäjyyden kokeilun 12 tunnin seikkailuksi.
8.-9. lk

06_vuosi_yrittajana_fi

NY Vuosi yrittäjänä

Lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.
9. lk

Toisen- ja korkea-asteenohjelmat

07_24h-leiri_fi

NY 24h -leiri

Vuorokauden mittainen innovaatioleiri yritystoiminnan harjoitteluun.
Leiri on mahdollista toteuttaa Microsoftin teknologiahaasteella!

06_vuosi_yrittajana_fi

NY Vuosi yrittäjänä

Lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.

11_NY_Start_Up

NY Start Up

Lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma.

Back To Top