NY Start Up kasvoi isoksi

8.6.2017 2017NY Start Up

Nuori Yrittäjyys ry ja Sitra aloittivat talvella 2015 kaksivuotisen yhteistyön, jolla haluttiin parantaa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia. Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin voimme ylpeänä kertoa NY Start Up –ohjelman levinneen käytännössä koko maahan.

Yhteistyön alkumetreillä NY Start Up -ohjelmassa oli mukana yhteensä viisi korkeakoulua Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Nyt yrittäjyyskasvatusohjelmamme on tarjolla 18 yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa Torniosta Turkuun ja Pietarsaaresta Joensuuhun. Ensi lukukaudelle määrä kasvaa yli 20:een, jopa 25:een.

Sitran Työelämän taitekohdat -asiantuntijat Perttu Jämsén ja Milma Arola yhdessä Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriaisen ja NY Start Up -asiantuntija Petri Katajarinteen kanssa Koulutuskeskiviikossa 7.6.2017.

– Nopeasti muuttuvassa taloudessa ja yritystoiminnassa nuoret tarvitsevat lisää käytännöllisiä työelämävalmiuksia. Pitkälle kouluttautuneet nuoret ovat erittäin tärkeä ryhmä yhteiskunnassamme eikä heidän osaamistaan ole varaa pitää sivussa, työelämän ulkopuolella. Sitra päätti lähteä rahoittamaan NY Start Up -ohjelman kehittämistä, sillä tässä käytännöllisyys ja todellinen tarve yhdistyvät hyvällä tavalla.

Näin totesi Sitran teemajohtaja Timo Lindholm kaksi vuotta sitten. Kun mietimme millaista keskustelua työelämämuutosten ympärillä käydään, on helppo todeta NY Start Up –ohjelmalle olevan tarvetta yhä enemmän.

Sitran asiantuntija/Työelämän taitekohdat, Milma Arola muistuttaa yrittäjämäisen asenteen merkityksestä korkeakouluissakin.

– Yrittäjämäinen asenne lisää korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuuden uskoa (tutkitusti) ja sitä voidaan harjoitella ja kehittää opintojen aikana. Kyse on mielestäni pitkälle rohkeudesta ja mahdollisuuksista kokeilla omia ideoita käytännössä sekä ongelmanratkaisukyvystä, jonka merkitys tulevaisuuden työelämässä vain korostuu.

Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kiittää Sitraa ennakkoluulottomasta yhteistyöstä.

– Yhteistyö Sitran kanssa on mahdollistanut meille keskustelun avauksia ja konkreettisia toimenpiteitä lähes jokaisessa suomalaisessa korkeakoulussa näiden kahden vuoden aikana. NY Start Up –ohjelmassa mukana olevien oppilaitosten määrän lähes nelinkertaistuminen kertoo siitä, että matalan kynnyksen yrittäjyysohjelmalle on kysyntää. Tavoitteenamme on vahvistaa korkeakoulunuorten valmiuksia menestyä heidän omilla urapoluillaan ja olemme ketteränä toimijana yhdistäneet korkeakouluja ja eri koulutusaloja yhteistyöhön.

     

Suomessa on lähes 44 000 korkeastikoulutettua työtöntä (tilanne huhtikuussa 2017, lähde: Akava.fi). Kukaan ei osaa tarkasti sanoa miten pirstaleiseen työelämään tämän hetken korkeakouluopiskelijat lähivuosina valmistuvat. Tämä haaste koskee myös muita kuin korkeastikoulutettuja.

– Esim. sellaiset ilmiöt kuin automatisaatio ja keinoäly muokkaavat kaikkia aloja ja myös toimeentulon kysymykset ovat paljon esillä. Suurin osa tulevaisuusskenaarioista pitää sisällään ajatuksen, että työurat muuttuvat purskeisemmiksi. Hieman kliseistä, mutta elinikäinen oppiminen on ainakin varmasti vaade, jota tulevaisuudessa tarvitaan enemmän: kyky ja mahdollisuudet oppia uutta, Arola maalailee 2020-lukua.

Kenties kaikkein tärkein yksittäinen kysymys tämän teeman ympärillä on: millaisia valmiuksia tulevaisuuden työelämässä tarvitaan?

– Ainakin oman osaamisen ajan tasalla pitäminen, itsetuntemus, yrittäjämäisyys, verkostoituminen ja kyky toimia yhdessä muiden kanssa.

Muutamia artikkeleita NY Start Up –ohjelmasta Sitran sivuilla:
Sitra arkisto
Sitra blogi

Seuraavaksi
Tanskalaisnuoret kehittivät uuden järjestelmän terrorisminvastaiseen taisteluun – esillä pian Helsingissä