skip to Main Content

Medialle

Nuori Yrittäjyys ry:n viestintä auttaa median edustajia löytämään asiantuntijoita, kuvamateriaalia ja tietoa yrittäjyyskasvatuksesta sekä talousluku- ja työelämätaitojen oppimisesta eri kouluasteilla.

Autamme mielellämme kaikissa toimintaamme liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä!

Mitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaidot ovat?

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaidot ovat tänä päivänä tärkeämpiä kuin koskaan, ja ne on sisällytetty osaksi kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Näiden taitojen tavoitteena on edistää myönteistä asennetta ja valmiuksia yrittäjyyteen ja rakentaa yrittäjämäistä asennetta. Näitä taitoja ja kyvykkyyttä innovatiivisiin ratkaisuihin tarvitaan työelämässä vaikkei nuori yrittäjäksi päätyisikään.

Pitkäkestoisessa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen harjoittamisessa vahvistetaan lasten ja nuorten tavoitteellista laaja-alaista osaamista. Käytännönläheiset ohjelmat auttavat oppijoita tunnistamaan ja tunnustamaan omat taitonsa ja vahvuutensa. Osana opetusta toteutettavilla, kouluille maksuttomilla ohjelmilla voidaan kehittää yrittäjyyttä yhteiskunnassamme sekä vahvistaa lasten ja nuorten asenteita ja kykyjä, jotka auttavat selviämään työelämän muuttuvista tilanteista ja oppimaan jatkuvasti lisää.

Panostamalla nuoriin voidaan rakentaa pitkän aikavälin ratkaisua Suomen kasvaviin kilpailukyvyn haasteisiin. Yrittäjyyskasvatuksella tuetaan paitsi työllistymistä ensimmäiseen kesätyöpaikkaan myös uusien innovaatioiden ja yritysten, jopa kansainvälisille markkinoille tähtäävien kasvuyritysten, syntymistä. Kun kokemuksia karttuu jo koulu- ja opiskeluaikana, ovat nuorten mahdollisuudet ja valmiudet itsensä ja muiden työllistämiseen paremmat työelämään siirryttäessä, mikä hidastaa osaltaan myös nuorten syrjäytymiskehitystä.

Euroopan komission mukaan yrittäjyyskasvatuksella lisätään nuorten yrittäjähenkisyyttä ja kehitetään kaikkiin elämänalueisiin sovellettavia yleisiä taitoja eikä pelkästään opita, miten liiketoimintaa harjoitetaan. Yrittäjyyskasvatukseen sisältyvät kaikki oppimisen, koulutuksen ja valmennuksen muodot, joilla edistetään yrittäjähenkeä, yrittäjän taitoja ja yrittäjyyttä riippumatta siitä, onko toiminnalla kaupallinen tavoite.
(Lähde: European Comission, Guide for Entrepreneurship Education)

Esimerkkejä yrittäjyyskasvatussisällöistä nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat

Muita yrittäjyyskasvatuksen käytännön esimerkkejä löytyy osoitteesta tralla.fi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Venla Tyynelä
viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
044 535 6393
[email protected]
nuoriyrittajyys.fi
Camilla Lindfors
viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijapalvelut
040 838 6686
[email protected]

Nuori Yrittäjyys ry:n missio, visio ja arvot

Missio

Autamme koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetusta opinto-ohjelmiemme kautta.

Visio

Olemme Suomen johtava yrittäjyyskasvatuksen toimija.
Kaikki oppilaitokset esikoulusta korkeakouluun käyttävät ohjelmiamme.
Nuoret menestyvät omassa elämässään.

Arvot

Luotamme nuorten kykyihin.
Kunnioitamme erilaisia taitoja, luovuutta ja näkökulmia.
Uskomme koulutuksen merkitykseen ja kokemukselliseen oppimiseen.
Arvostamme yhteistyötä ja yhteistä tekemistä.
Teemme työtämme intohimoisesti.
Työmme on merkityksellistä.

Ajankohtaista
Lehdistötiedotteet ePressissä
Uusimmat blogikirjoitukset

Oma talous haltuun Satakunnassa

Satakunnassa otettiin oma talous haltuun Oman talouden hallinta ja rahankäytön suunnittelu on tärkeä osa nuorten…

Lue lisää

Maksuttomat oppimateriaalit opetustyön tueksi – esikoulusta yliopistoon

Kun kirjoitat Googleen hakusanat ”tulevaisuuden työelämä”, huomaat, että useimmissa lähteissä nousee päällimmäisenä esille työelämän valtava muutos. Ja…

Lue lisää

Avataan omat silmämme katsomalla nuorten linssien läpi

Huomioita projektista Genom ungas ögon – Nuorten silmissä ”Miltä nyt tuntuu?” kysyn Jessicalta ja Emmiltä…

Lue lisää
Kuva- ja videogalleria

Autamme mielellämme kaikissa toimintaamme liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä!

Venla Tyynelä
viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
044 535 6393
[email protected]
nuoriyrittajyys.fi

Camilla Lindfors
viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijapalvelut
040 838 6686
[email protected]

Back To Top