skip to Main Content

Uusimmat uutiset ja blogikirjoitukset

Autamme median edustajia löytämään asiantuntijoita, kuvamateriaalia ja tietoa yrittäjyyskasvatuksesta sekä talousluku- ja työelämätaitojen oppimisesta eri kouluasteilla.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Kaisa Huikuri
viestintä- ja markkinointipäällikkö
045 773 493 47
[email protected]

Ajankohtaista

Uusimmat blogikirjoitukset

Positiivisia ajatuksia ja myytinmurtamista yrittäjyyskasvatuksesta

Nykylukiota vaivaa pirstaleisuus ja pistepotin kerääminen jatko-opintoja varten. Vuosi yrittäjänä voi luoda opiskelijalle turvallisen yhteisön,…

Lue lisää

Katseet lukiolaisiin – hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista

LOPS21 ‒ keskiössä hyvinvointi Lukion uuden opetussuunnitelman keskiössä on lukiolaisten hyvinvointi – ilman hyvinvointia oppiminen…

Lue lisää

Mistä yritysidea NY-yritykselle?

Mistä yritysideat kumpuavat? Miten lähteä Vuosi yrittäjänä -ohjelman yritysidean rakentamisessa liikkeelle? Kuinka ohjata oppijoita löytämään…

Lue lisää

Mitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaidot ovat?

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaidot ovat tänä päivänä tärkeämpiä kuin koskaan, ja ne on sisällytetty osaksi kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Näiden taitojen tavoitteena on edistää myönteistä asennetta ja valmiuksia yrittäjyyteen ja rakentaa yrittäjämäistä asennetta. Näitä taitoja ja kyvykkyyttä innovatiivisiin ratkaisuihin tarvitaan työelämässä vaikkei nuori yrittäjäksi päätyisikään.

Pitkäkestoisessa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen harjoittamisessa vahvistetaan lasten ja nuorten tavoitteellista laaja-alaista osaamista. Käytännönläheiset ohjelmat auttavat oppijoita tunnistamaan ja tunnustamaan omat taitonsa ja vahvuutensa. Osana opetusta toteutettavilla, kouluille maksuttomilla ohjelmilla voidaan kehittää yrittäjyyttä yhteiskunnassamme sekä vahvistaa lasten ja nuorten asenteita ja kykyjä, jotka auttavat selviämään työelämän muuttuvista tilanteista ja oppimaan jatkuvasti lisää.

Panostamalla nuoriin voidaan rakentaa pitkän aikavälin ratkaisua Suomen kasvaviin kilpailukyvyn haasteisiin. Yrittäjyyskasvatuksella tuetaan paitsi työllistymistä ensimmäiseen kesätyöpaikkaan myös uusien innovaatioiden ja yritysten, jopa kansainvälisille markkinoille tähtäävien kasvuyritysten, syntymistä. Kun kokemuksia karttuu jo koulu- ja opiskeluaikana, ovat nuorten mahdollisuudet ja valmiudet itsensä ja muiden työllistämiseen paremmat työelämään siirryttäessä, mikä hidastaa osaltaan myös nuorten syrjäytymiskehitystä.

Euroopan komission mukaan yrittäjyyskasvatuksella lisätään nuorten yrittäjähenkisyyttä ja kehitetään kaikkiin elämänalueisiin sovellettavia yleisiä taitoja eikä pelkästään opita, miten liiketoimintaa harjoitetaan. Yrittäjyyskasvatukseen sisältyvät kaikki oppimisen, koulutuksen ja valmennuksen muodot, joilla edistetään yrittäjähenkeä, yrittäjän taitoja ja yrittäjyyttä riippumatta siitä, onko toiminnalla kaupallinen tavoite.
(Lähde: European Comission, Guide for Entrepreneurship Education)

Esimerkkejä yrittäjyyskasvatussisällöistä nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat

Muita yrittäjyyskasvatuksen käytännön esimerkkejä löytyy osoitteesta tralla.fi

Kuva- ja videogalleria - tutustu toimintaamme

Huippuyrittäjiltä miljoonaluokan tuki 25.3.2021

Back To Top