Migrants Empowerment for Change (ME4Change) -hankkeen tarkoituksena on luoda, parantaa ja tarjota laajempia yrittäjyyden mahdollisuuksia nuorille maahanmuuttajille. Kohderyhmänä ovat EU:hun saapuneet ja vastaanottavissa maissa laillisesti oleskellevat nuoret (18-34). Hankkeen antama tuki kestää vähintään vuoden ajan, auttaen heitä kohti unelmaa itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä.

Projekti kokoaa yhteen eri maista tulevat organisaatiot ja osaamistaustat ja kehittää yhdessä innovatiivisia ratkaisuja maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseksi erityisesti nuorisoalalla ja naisyrittäjien keskuudessa.

Hankkeeseen osallistuu maita, joissa maahanmuuton huippu on jo saavutettu ja jotka ovat toteuttaneet kotouttamista pidempään (Belgia, Saksa) ja maita, joissa toimintamalleja edelleen kehitellään (Italia, Suomi).

Kartoittamalla ja jakamalla paikallisia sekä EU:n parhaita käytäntöjä ME4Change-projekti vaikuttaa kaikissa jäsenmaissa ja tavoitteena on luoda mallinnettu ja monistettava malli maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennukseen.

Tavoitteena on lisäksi mallintaa ekosysteemi, jossa nuoret maahanmuuttajat voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan sekä aloittaa että kasvattaa yritystoimintaa.

Osa hanketta on luoda laadukas ja moniulotteinen koulutusohjelma sekä mentorointia yksilöllisemmän tarpeen mukaan.

Osana mentorointiohjelmaa on osallistujilla mahdollisuus etsiä sijoituksia sijoittajien ja sidosryhmien edessä.

Päätavoitteet

Yleisenä tavoitteena on kehittää koulutus- ja mentorointiohjelma, jolla edistetään, tehostetaan ja vahvistetaan nuorten maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja lisätään heidän mahdollisuuttaan olla täysin mukana yhteiskunnassa.

Erityistavoitteet:

  1. Tunnistaa menestystekijät, haasteet ja esteet, jotka estävät nuoria maahanmuuttajia aloittamasta liiketoimintaa;
  2. Tehostaaa verkostoitumista sekä konsortion sisällä että koko ekosysteemissä yhdistämällä konsortio muihin hyviin käytäntöihin alueella.

Kumppanit

Projektin kotisivu (ME4Change.eu)

X23 (Italia) www.x-23.org

Nuori Yrittäjyys / JA Finland (Suomi) www.nuoriyrittajyys.fi

Digital African Woman (Belgia)  www.digitalafricanwoman.org

Migration Hub Network (Saksa) www.migrationhub.network

Fondazione Giacomo Brodolini (Italia) www.fondazionebrodolini.it/en

Toiminta-aika

Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2017 – 31.5.2019

Lisätietoja hankkeesta:

Turo Numminen
[email protected]
050 517 1752