24h-leiri verkossa – näin se onnistuu

15.4.2020 2020Leirit

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nuori yrittäjyys ry:n toiselle asteelle suunnattu 24h-leiri onnistuu myös online. Maksuton leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä.

Tässä kirjoituksessa yksi esimerkki siitä, miten 24h-leiri taipuu verkkoon.

Olemme jakaneet opettajille vinkkejä myös peruskoulujen etäopetukseen sekä taloustaitojen verkko-opetukseen peruskoulussa ja toisella asteella.

Yrittäjyyden taitoja ja innovatiivista yhteistyötä 24h-verkkoleirillä 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen teknillinen lukio sekä Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK toteuttivat yhteistyössä onnistuneen 24h-verkkoleirin. Järjestäjänä toimi Tredun Hervannan toimipiste, leirin tutorit tulivat TAMK:ista ja leiriläiset olivat Tampereen teknillisen lukion 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoita, joille verkkoleiri oli osa valinnaista projektiviikkoa.

Resurssit ja lähtökohdat

Leirille osallistui 2 ohjaavaa opettajaa, 3 tutoria ja yhteensä noin 20 leiriläistä, jotka oli jaettu 4 ryhmään.

Leiriläiset olivat samasta lukiosta, mutta eivät välttämättä tunteneet toisiaan entuudestaan. Järjestäjä jakoi osallistujat joukkueisiin jo etukäteen ja opettajat tapasivat tutorit kaksi kertaa ennen leiriä.

Leirin rastitehtävät katsottiin ennakkoon läpi ja muokattiin tarvittavilta osin verkkototeutukseen soveltuviksi. Suurempia muutoksia ei tarvinnut tehdä, sillä 24-leirin tehtävät taipuvat hyvin toteutettaviksi verkkoyhteyksin. Leirirasteista valittiin mukaan toteuttajien mielestä tärkeimmät 13 kpl.

 Aikataulu ja tekninen toteutus

Osallistujia pyydettiin varaamaan leiriin kaksi päivää. Leirin ajankohta oli torstaista perjantaihin, mutta verkkototeutuksen ja nuorten muuten tyhjän viikon kannalta ajankohta olisi hyvin voinut olla maanantaista tiistaihin. Jokaisen rastin alussa pidettiin lyhyt yhteinen Teams-kokous, jossa annettiin tehtävä kaikille ryhmille. Leirin tiivis tahti kannattaa tehdä osallistujille selväksi heti alussa, jotta koko porukka pysyy aikataulussa.

Alustana 24h-verkkoleirillä käytettiin Microsoft Teamsia, johon perustettiin omat tiimit yleisesti leirille ja erikseen tutoreille ja joukkueille. Joukkueet palauttivat tehtävät oman tiiminsä ”tiedostoihin” ja heille korostettiin, ettei omaa työtä kerrota muille tiimeille. Tutorit kävivät joukkueiden Teams-kanavilla seuraamassa tehtävien etenemistä ja sparraamassa osallistujia. Tuomariston pohdinta tapahtui tutoreiden kanavalla. Yleiskanavalla pidettiin kaikki yhteiset tapahtumat.

Lopputapahtuma

Lopputapahtumassa joukkueet esittelivät oman liikeideansa Powerpointin avulla ja tuomaristo esitti osallistujille tarkentavat kysymykset, jonka jälkeen tuomarit vetäytyivät pohtimaan tutorien Teams-kanavalle. Tuomariston työskentely vei noin 30 min, jonka aikana vastuuopettaja puhui nuorille käytännönläheisistä asioista yrittäjyyteen liittyen: NY-ohjelmat (esimerkit ja rahan ansaitseminen), haku Proakatemiaan, osa-aikayrittäjyys sekä paikalliset palvelut yrittäjyyteen liittyen. Lopuksi tuomaristo palkitsi jokaisen joukkueen. Palkintosarjat keksittiin palkittavien joukkueiden vahvuuksien mukaan (”paras yhteistyö”, ”toteutettavin liikeidea”, ”paras alkava brändi”, ja koko leirin voittaja ”paras liikeidea”).

Ajatuksia 24h-leirin verkkototeutuksesta

Toteutus oli vastuuopettajan mielestä kevyempi toteuttaa kuin live-leiri, ja myös riskittömämpi. 24h-verkkoleiri oli live-leiriin nähden sisällöltään intensiivisempi ja keskittyi täysin bisneksen rakentamiseen. Ryhmäytymistä ei luonnollisestikaan tapahtunut aivan kuten live-leirillä, mutta osallistujien mukaan yhdessä oli kuitenkin kiva tehdä töitä, joten jonkinlainen ryhmäytyminen saatiin aikaiseksi etäyhteydestä huolimatta.

Jokaisessa ryhmässä kannattaa olla tutor mukana heti joukkuetyöskentelyn alussa, sillä leiriläiset kaipaavat ohjausta etenkin alkuun, jotta päästään hyvin liikkeelle. Ryhmissä eivät toimineet sellaiset tehtävät, joissa piti ensin ajatella yksin ja vasta sitten ryhmässä. Tehtävien työstäminen kannattaa siis aloittaa heti ryhmissä.

Yhteenveto ja vinkit 24h-verkkoleirin toteutukseen:

  • Osallistujien tulee varata leiriin kaksi päivää.
  • Kerro leiriläisille jo ennakkoon, että leirin työtahti on tiivis.
  • Jaa leiriläiset pienempiin ryhmiin mielellään niin, etteivät kaikki ryhmän jäsenet tunne toisiaan ennakkoon.
  • Jokaiselle joukkueelle tehdään tehtävien suorittamista varten oma online-tiimi, tutoreille oma kanava mm. tuomarityöhön ja koko leirille erillinen yleiskanava, jossa pidetään mm. yhteiset ohjeistukset sekä leirin lopputapahtuma.
  • Aloittakaa eri tehtävien työstäminen heti ryhmissä.
  • Katso, että jokaisella ryhmällä on tutor tai ohjaava opettaja auttamassa joukkueissa suoritettavat tehtävät hyvin alkuun.
  • Mieti valmiiksi n. 30 min sisältöä tuomareiden työskentelyn ajaksi.
  • Palkitse kaikki joukkueet kunkin ryhmän vahvuuksien mukaan, mutta jaa myös pääpalkinto parhaalle liikeidealle.

 

Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijat ja asiakaspalvelu auttavat mielellään mahdollisissa kysymyksissä.

Asiakaspalvelu:
info [at] nuoriyrittajyys.fi
044 7287 837 (arkisin 8-16)

Kaikki yhteystiedot

Tilaa 24h-leirin maksuttomat materiaalit[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Seuraavaksi
Uskalla Yrittää -finalisteista 15 parasta tuomariston haastateltavaksi