Innovaatioleiri

Innovaatioleiri on toiminnallinen kokonaisuus, jonka aikana lapset ja nuoret harjoittelevat luovuutta ja tiimityöskentelytaitoja.

Innovaatioleiri – alakoulu

Innovaatioleiri kannustaa luovuuteen ja yhteistyöhön

Innovaatioleiri alakouluille on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lapset oppivat nuorilta. Innovaatioleirin työskentely rakentuu yläkoululaisten ohjaamista toiminnallisista rasteista, joiden avulla tiimiydytään, huomataan omat, kaverin ja tiimin vahvuudet ja innovoidaan tuotteita, palveluita tai vaikkapa koko koulua koskeva teemapäivä.

Innovaatioleiri soveltuu mainiosti osaksi monialaista oppimiskokonaisuutta, jonka aikana yhdistetään useita eri oppiaineita ja harjoitellaan laaja-alaista osaamista. Leirirasteja on tarjolla runsaasti, joten niitä eri tavoin yhdistelemällä on mahdollista painottaa joko yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitojen, innovointitaitojen tai esiintymistaitojen harjoittelua. Innovaatioleirin materiaaleista on mahdollista koota juuri omalle ryhmälle sopiva kokonaisuus.

Leiriläisten ohjaajina toimivat yläkoululaiset: Tekeminen ja oppiminen saavat uusia näkökulmia, kun opettajan sijaan esimerkkiä näyttävät ja leiriläisiä ohjaavat yläkouluikäiset tuutorit.

Kenelle?

Alakoulun 5.–6.-luokkalaisille

Kesto?

Suosituskesto kuusi (6) tuntia. Leirin voi toteuttaa myös laajempana tai suppeampana kokonaisuutena.

Opettajalle avuksi

Valmis materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Innovaatioleiri – yläkoulu

Seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen

Innovaatioleiri yläkouluille on toiminnallinen kokonaisuus, jossa nuoret oppivat nuorilta. Leirillä nuoret toimivat aktiivisesti ja innovatiivisesti toiminnallisten tehtävien parissa ja harjoittelevat tulevaisuuden taitoja, kuten osallisuutta, omien vahvuuksien oivaltamista, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, vastavuoroisuutta sekä tiimitaitoja.

Leiri soveltuu mainiosti osaksi laajempaa, monialaista oppimiskokonaisuutta, jonka aikana yhdistetään useita eri oppiaineita. Innovaatioleirin materiaaleista on mahdollista koota juuri omalle ryhmälle sopiva kokonaisuus.

Innovaatioleiri kannustaa nuoria tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan annetun leirihaasteen pohjalta tuotteen tai palvelun ja esittelemään sen muille. Leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella, ja leirin ohjaajina toimivat toisen asteen opiskelijat.

Kenelle

Yläkoulun 7.–9.-luokkalaisille

Kesto

Suosituskesto 9–12 oppituntia (tai 2 päivää). Lisäksi leirijärjestelyihin on hyvä varata 4–5 tapaamiskertaa.

Opettajalle avuksi

Valmis materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Ota yhteyttä

Antti Karkiainen

Ohjelmavastaava, alakoulu

Koko Suomi Oppimisohjelmat

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Ohjelmavastaava, yläkoulu ja lukio

Koko Suomi Oppimisohjelmat

050 355 9975

[email protected]