skip to Main Content

Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa tavoittelematon yhdistys ja yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö Suomessa. Tarjoamme lasten ja nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. Maksuttomat ohjelmamme tavoittavat 35 % Suomen kouluista ja oppilaitoksista.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on saada pitkäkestoiset ohjelmamme kaikkiin kouluihin vuoteen 2025 mennessä kestävämmän rahoituspohjan, entistä laajempien yritys- ja työelämäverkostojen sekä kuntien, opettajien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Tätä työtä tukee vahvistuva alueverkostomme, jonka rakentamisen käynnistimme vuonna 2019. Nuori Yrittäjyys ry:llä on 10 aluetoimistoa tukemassa opetushenkilöstön työtä eri puolilla Suomea. Aluetoiminnan tavoitteena on viedä yrittäjyyskasvatuksen työkalut entistä lähemmäksi opettajia ja vastata siten kasvaneeseen kysyntään, alueiden erilaisiin tarpeisiin sekä talous- ja työllisyysnäkymien heikkenemiseen. Nuori Yrittäjyys pyrkii varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja tasavertaisesti ympäri Suomea.

Työtämme vauhdittaa 117 maassa toimiva Junior Achievement (JA) -verkosto, jonka kansainvälinen osaaminen ja satavuotinen historia ovat toiminnan tukena.

Yhdistyksen historia

Nuori Yrittäjyys -toiminta alkoi Suomessa vuonna 1995, jolloin ensimmäiset koulut lähtivät mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan (alkuperäiseltä nimeltään Nuori Yrittäjyys -ohjelma). Toiminta alkoi osana Svenska Handelshögskolania (Hanken) ja vuoteen 2002 saakka toiminta oli Hankenin yrittäjyyskasvatusprojekti. Svenska Handelshögskolan oli toiminnalle luonnollinen aloituspaikka, sillä sisarjärjestömme Ruotsissa on toiminut vuodesta 1980 lähtien. Naapurimaan innoittamana Nuori Yrittäjyys  -toiminta tuotiin Suomeen.

Nuori Yrittäjyys ry perustettiin vuoden 2002 lopulla ja yhdistyksen toiminta alkoi vuoden 2003 alusta. Yhdistyksen perustaminen mahdollisti yhteistyökumppaneiden hankkimisen ja tarjosi toiminnalle hyvät mahdollisuudet Vuosi yrittäjänä -ohjelman kasvattamiseen. Yhdistyksen perustajajäseninä toimivat Hanken, Helsingin kauppakorkeakoulu (nykyisin Aalto-yliopisto) Suomen Yrittäjät ja Jobs and Society (nykyisin Suomen Uusyrityskeskukset).

Vuoden 2003 aikana mukaan tulivat myös ensimmäiset yrityskumppanit ja heidän tuellaan aloitettiin uusien NY-ohjelmien suunnittelu ja toteutus. Samassa yhteydessä Vuosi yrittäjänä -ohjelman nimi tuli käyttöön entisen Nuori Yrittäjyys -ohjelman tilalle ja Nuori Yrittäjyys varattiin samalla viestinnässä yhdistyksen nimelle.

Vuonna 2004 julkaistiin Oma talous -ohjelma ja vuosien 2005-2011 aikana ohjelmavalikoimaa laajennettiin kattamaan kaikki ikävuodet alakoulusta korkea-asteelle. Yksityisten yritysten rahoitus ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Opetushallituksen rahoittamat kehityshankkeet mahdollistivat ohjelmakehityksen ja ohjelmien levittämisen kansallisesti.

Vuosien 2004 – 2019 välillä Vuosi yrittäjänä -ohjelman vuosittainen osallistujamäärä on kasvanut 500 nuoresta noin 4500 nuoreen. Nykyisin Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Ohjelma on käytössä yli 180 oppilaitoksessa ympäri Suomen.

Tänään Nuori Yrittäjyys ry on yksi tunnetuimmista yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen kehittäjistä Suomessa.

Monipuolisia yrittäjyyskasvatuksen ohjelmia eri kouluasteille

Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa innostavia ja käytännönläheisiä ohjelmia työelämävalmiuksien, oman talouden hallinnan sekä yrittäjyysasenteen opetuksen tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle. Kaikki ohjelmat perustuvat ilmiöpohjaisuuteen ja tekemällä oppimiseen kannustaen opittujen taitojen soveltamiseen laaja-alaisesti koulussa ja vapaa-ajalla.

NY tarjoaa osallistavat oppimateriaalit ohjelmiin, jotka tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita kaikilla kouluasteilla. Opettajille on saatavilla myös tukea materiaalin käyttöönotossa ja ohjelmien toteuttamisessa.

Vuosittain järjestetään satoja ohjelmakoulutuksia, joissa opettajat voivat myös verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatusta edistävien kollegojen kanssa. Kaikki ohjelmat, niiden materiaalit ja opettajakoulutukset ovat maksuttomia.

Nuori Yrittäjyys ry kannustaa kouluja avaamaan ovensa ympäröivään yhteiskuntaan. NY-ohjelmiin on rakennettu koulujen ja yritysten yhteistyön vahvistamista tukevia elementtejä, kuten yritysvierailuja sekä rooleja vapaaehtoisille yritysten edustajille luennoitsijana, tuomaroijana tai harjoitusyrityksen sparraajana.

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Opinto-ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle.

Nuori Yrittäjyys on osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa

Junior Achievement on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa yli kymmenen miljoonaa oppilasta 117 maassa. Euroopassa toimiva JA Europe -verkosto tavoittaa vuodessa yli kolme miljoonaa oppilasta 39 maassa.

Nuori Yrittäjyys ry:n kattojärjestö JA Europe myöntää vuosittain Model Organisation Award -palkinnon laadukkaasta, eri ikäryhmille suunnatusta toiminnasta ja JA Europen verkoston menestyksen edistämisestä. Nuori Yrittäjyys ry on saanut tunnustuksen useana vuonna, viimeksi vuonna 2019.

Tutustu kansainväliseen JA Worldwide -verkostoon ja JA Europe -verkostoon.

Yhdistyksen hallitus

NY:n hallitus koostuu nimekkäistä työ- ja liike-elämän vaikuttajista. Tällä hetkellä hallituksessa vaikuttavat:

 • Kari Laukkanen (pj)
 • Kari Björklöv, Fennia (vpj)
 • Camilla Laitinen, SEB
 • Jyri Lindén, Nordic Business Forum
 • Emma-Stina Vehmanen, Miltton Networks
 • Tarja Kallonen, Finanssiala ry
 • Johanna Flythström, Roschier
 • Teemu Kokko, Haaga-Helia
 • Aicha Manai, Suomen Yrittäjät ry
 • Susanna Kallama, Suomen Uusyrityskeskukset ry
 • Joni Tikkanen, Elo
 • Kati Lehesmaa, Taaleri

Alumnitoiminta

NY-alumnien toimintaan ja jäseniksi ovat tervetulleita kaikki NY:n ohjelmiin osallistuneet. NY-alumnit eli JA Alumni Finland ry on itsenäinen aktiivisten nuorten ylläpitämä alumniyhdistys, joka ei tavoittele taloudellista voittoa toiminnallaan. Verkostoituminen muiden yrittäjähenkisten nuorten ja yritysmaailman edustajien kanssa on yhdistyksen toiminnassa vahvasti läsnä.

NY-alumnit tavoitat yhdistyksen nettisivuilta tai Facebook-sivuilta.

Back To Top