skip to Main Content

It’s My Future on kolmivuotinen, kansainvälinen hanke, jonka aikana rakennetaan sähköinen oppimismoduuli osaksi yläkouluissa ja toisella asteella käytettävää NY Oma juttu -ohjelmaa. Moduuli valmistuu kevään 2017 aikana ja sitä voi maksutta hyödyntää osana NY Oma juttu -ohjelmaa.

Moduuli rakentuu neljästä tehtävästä, jotka nuoret tekevät osana ohjelmaa. Tehtävät ovat:

 1. Kuka voi olla yrittäjä?
  Lyhyt testi, jonka avulla nuori selvittää omia yrittäjämäisiä ominaisuuksia
 2. Arvaa liikeidea
  Kokonaisuudessa tutustutaan kolmeen suomalaiseen yrittäjään ja heidän tarinaansa videoiden kautta. Ensiksi nuoret yrittävät arvata vihjeiden perusteella liikeidean ja sitten kuulevat tarkemmin siitä.
 3. Miten kaikki alkoi?
  Seuraavaksi yrittäjät kertovat tarkemmin oman yrityksensä tarinasta ja sen alusta videolla. Tämän jälkeen nuoret saavat vastata kysymyksiin, joiden vastaukset tulivat esiin videoilla.
 4. Luo yrittäjä
  Kokonaisuuden lopuksi nuoret saavat luoda oman yrittäjän yhdistelemällä erilaisia ominaisuuksia ja taitoja toisiinsa.

Hankkeessa on mukana kahdeksan maan Nuori Yrittäjyys (Junior Achievement) organisaatiot. Hanketta koordinoi JA Sweden ja sen rahoittaa Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma.

 

Back To Top