Yrittäjyyttä oppii yrittämällä

27.5.2020 2020Blogi

Nuorisobarometrin 2019 mukaan useampi kuin kolme neljästä nuoresta uskoo, että yrittäjyys yleistyy tulevaisuudessa, ja useampi kuin kaksi kolmesta kokee, että yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä. 

Yhä useampaa nuorta siis kiinnostaa yrittäjyys. Erityisen kiinnostuneita ollaan 16–19-vuotiaina, siis silloin kun ollaan toisella asteella, joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Mitä tapahtuu, kun nuori siirtyy korkea-asteen opintoihin, yliopistoon tai ammattikorkeakouluun? Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan säilyy edelleenkin korkeana, mutta toki iän mukana urahaaveet täsmentyvät; yrittäjyys nähdään edelleenkin mahdollisuutena, vaikka palkkatyö onkin suurimmalla osalla ensimmäisenä vaihtoehtona. Usein yrittäjyys nähdään mahdollisuutena jossain vaiheessa työuraa, ei välttämättä heti valmistumisen jälkeen.

Suomen Yrittäjät ry ja Opiskelun ja tutkimuksen koulutussäätiö Otus tekivät syksyllä 2019 korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyteen ja yrittäjyyshalukkuuteen liittyvän kyselyn. Kyselyn mukaan 33 prosenttia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista ilmoitti olevansa kiinnostunut toimimaan yrittäjänä tulevaisuudessa, mutta ainoastaan 14 prosenttia opiskelijoista kertoi, että korkeakoulut antavat hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

Yrittäjyyttä on toki tarjolla korkeakouluissa erilaisina toteutuksina: on start up -kursseja, hackathoneja ja perinteisiä yrittäjyyskursseja luentoina tai verkkokursseina. Yhteistä näille kaikille on yleensä se, että ne ovat joko teoriapainotteisia tai niissä tehdään asioita mielikuvitusesimerkkien tai ulkoa annettujen toimeksiantojen parissa. Ja vain harva idea etenee jatkokehitykseen tai peräti oikeaksi liikeideaksi, jonka ympärille perustetaan yritys.

Paras tapa oppia yrittäjyyttä on kokeilla sitä oikeasti, samalla tavalla kuin oikeastikin yrityksen perustaminen tapahtuu: löydetään maailmasta ongelma tai tarve, johon keksitään ratkaisu, oli se sitten palvelu tai tuote, aletaan testaamaan ja kokeilemaan – ja lopulta kehitetään markkinakelpoinen myytävä ratkaisu. Sitähän se on oikeassakin elämässä. Usein tämä ei tapahdu hetkessä, vaan koko prosessi vaatii oman aikansa. Liikeidean kehittämisen ohella rakennetaan yritystä ja tiimiä. Sekin vie aikaa. Oikeassa elämässä yrityksen perustaminen vie yleensä vähintään vuoden suunnitteluineen ja kehittämistöineen. Kannattavaksi liiketoiminnaksi yritystoiminta tulee yleensä vasta usean vuoden jälkeen.

Korkea-asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa yrittäjyyttä pääsee kokeilemaan käytännössä

Tutkimusten mukaan on todennäköisempää, että nuori ryhtyy jossain vaiheessa elämäänsä yrittäjäksi, jos hän on viimeistään korkeakoulussa saanut kokeilla yrittäjyyttä, esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa tai työllistämällä itsensä kevytyrittäjänä.

Tähän oikean yritystoiminnan simulointiin perustuu Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma. Siinä nuoret perustavat yleensä lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla, oikeilla markkinoilla toimivan harjoitusyrityksen. Ohjelman vahvuuksina on nimenomaan oikeasti tekeminen ja pitkäkestoisuus. Parhaita tuloksia saadaan, jos harjoitusyritystoimintaa tehdään lukuvuoden ajan, syksystä kevääseen. Puolet lyhyemmällä, lukukauden mittaisella kurssilla ei yleensä ehditä itse yritystoiminnan käynnistämiseen, vaan painopiste on innovoinnissa ja liikeidean testaamisessa ja kehittämisessä.

Parhaimmillaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma toimii korkeakouluissa kursseilla, joihin ottavat osaa monen eri koulutusalan opiskelijat. Erinomaisena esimerkkinä tästä toimii turkulainen hyönteisistä ravintoa jalostava Entis, joka aloitti Turun korkeakoulujen yhteisellä yrittäjyyskurssilla. Entiksen perustivat neljä erilaisen taustan omaavaa opiskelijaa Turun yliopistosta ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Harjoitusyrityksessä yhdistyivät elintarviketeknologian, juridiikan ja markkinoinnin osaaminen, siten että se mahdollisti oikean start up -yrityksen perustamisen kurssin jälkeen.

Yrittäjyyttä oppii parhaiten tekemällä. Eihän autoakaan opi ajamaan pelkän autokoulun teoriakurssin tai simulaattoriajamisen perusteella. Oikea kokemus ja oppiminen tapahtuu vasta harjoittelemalla oikean liikenteen seassa. Sama pätee yrittäjyyteen.

 

Petri Katajarinne
asiantuntija
korkeakoulutus, sidosryhmäyhteistyö

Tutustu Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiin esiopetuksesta korkea-asteelle. 

Seuraavaksi
Startup-leiriltä vauhtia kesälomaan ja bisnesideoiden kehittämiseen