Yrittäjyyskasvatuksella osallistetaan lapset ja nuoret kuntien tavoitteisiin

7.4.2020 2020Blogi

Kuntien teemat on tärkeä tehdä näkyväksi myös koulumaailmaan

Useat kunnat Suomessa ovat ottaneet tavoitteellisia askelia kohti tärkeitä teemoja, kuten kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin parantamista tai koulutuksen ja osaamisen kehittämistä.

Nuori Yrittäjyys ry on halunnut tuoda oman panoksensa näiden keskeisten teemojen toteutumiseen kunnissa myös lasten ja nuorten toiminnassa. Yrittäjyys-, työelämä- ja talouskasvatuksen ohjelmissa teemat liitetään osaksi koulujen opetusta käytännönläheisellä tavalla, jolloin lapset ja nuoret lähtevät aktiivisesti itse ajattelemaan ja toimimaan niiden edistämiseksi.

Alakouluissa innostetaan toimintaan

Alakouluissa yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan lasten tärkeiden taitojen, kuten oma-aloitteisuuden, vastuunottamisen, luovuuden ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Lapset pääsevät pohtimaan, oivaltamaan ja tekemään asioita käytännössä.

Tuomalla teemat osaksi alakoulujen toimintaa, kunta auttaa lapsia ymmärtämään teemojen tärkeyden ja hahmottamaan siihen liittyviä käsitteitä, jotta lapset oppivat edistämään näitä teemoja omassa arjen koti- ja lähiympäristössään.

Vantaan kaupunki otti kaikille neljäsluokkalaisilleen käyttöön Nuori Yrittäjyys ry:n Mitä ihmiset tekevät -ohjelman, jonka myötä lapset tutustuvat yhteiskuntaan, lähiympäristöön, ammatteihin ja talouteen. Ohjelma soveltuu alakoulun yhteiskuntaopin oppimateriaaliksi.

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto kehittivät puolestaan UNIORI-koulutuskokonaisuuden, jonka osaksi Pikkuyrittäjät-ohjelma liitettiin. Pikkuyrittäjät-ohjelmassa lapset perustavat ryhmissä yritykset ja kehittävät tuotteita tai palveluita osaamisensa ja kiinnostuksiensa pohjalta. Lappeenrannassa ohjelmaa halutaan painottaa kestävään liiketoimintaan, jolloin oppaisiin tuotettiin sisältöä aiheesta ja yritysten tuotteet keskittyvät vastuullisiin arvoihin.

Yläkouluissa vaikutetaan tärkeisiin teemoihin

Yläkoulussa ollaan työelämän kynnyksellä, ja tarve oman talouden hallintaan alkaa olla ajankohtaista. Ensimmäiset työelämäkokemukset ja oman rahankäytön lisääntyminen tuovat tarvetta myös uudelle tiedolle. Vastapuolena tälle kunnissa saatetaan kohdata myös nuorisotyöttömyyden tai muuttotappion kaltaisia haasteita.

Yrittäjyyskasvatuksella voidaankin aktivoida alueen nuoria. Kun nuoret saavat motivoivaa tekemistä ja tietoa oman alueensa työelämästä, he parhaimmillaan alkavat tunnistaa kotikunnassaan uusia mahdollisuuksia ja innostuvat ideoimaan ratkaisuja kunnan ja kuntalaisten haasteisiin. Koulun toimintaan sisällytetyissä Oma talous- ja Oma juttu -ohjelmissa nuoret saavat tasapuoliset mahdollisuudet oppia aiheista käytännönläheisten harjoitusten kautta. Pohjalla ei tarvitse olla erityistä harrastuneisuutta, joka saisi aktiivisimmat nuoret itse hakeutumaan aiheen pariin, vaan oma opettaja tuo yrittäjyyskasvatuksen kaikkien saataville.

Toisella asteella ratkaistaan konkreettisia ongelmia

Toisella asteella nuorten ammatilliset valmiudet ja kyky rakentaa konkreettisia ratkaisuja ongelmiin kehittyvät kohisten. Tämä avaa kunnille mahdollisuuden aktivoida nuoria toimimaan. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa monet nuoret ajattelevat nykyisin jo valmiiksi kestävien arvojen, hyvinvoinnin tai muiden auttamisen kannalta, haluten vuoden aikana perustamallaan yrityksellään vaikuttaa suurempiin ilmiöihin yhteiskunnassa.

Nuoret perustavat yrityksiä, jotka tuovat ratkaisuja kuntien arkeen, olipa kyseessä sitten lisäarvon tuominen kuluttajien kauppaostosten pakkaamisella, kierrätysmateriaalien luova hyödyntäminen tai sovellusten kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kunnat voivatkin tuoda oman osansa tähän antamalla nuorille aitoja haasteita kehittää tuotteita ja palveluita, jotka edesauttavat kunnan tavoitteiden toteutumista.

Yhdessä alueellisten tavoitteiden äärellä

Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoiminta kasvaa vauhdilla ja yhdistys perustaa uusia toimipisteitä kuntiin tämän vuoden aikana. Kasvun myötä halutaan tukea myös vahvemmin alueellisia työelämä-, yrittäjyys- ja talouskasvatuksen opetusta tukevia toimenpiteitä. Yhteistyö kuntien kanssa koetaan tässä tärkeäksi.

Luodaan yhdessä lasten ja nuorten kautta edellytyksiä sille, että tavoitteet saavutetaan, nuoret näkevät omalla alueellaan mahdollisuuksia ja unelmia, sekä pärjäävät paremmin tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä.

 

Tomi Rytkönen

asiantuntija
Nuori Yrittäjyys ry

Voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa työvälineitä työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetukseen esiopetuksesta korkea-asteelle – tekemällä oppien.

Tutustu yhdistyksen opinto-ohjelmiin.

Seuraavaksi
Tässä ovat 15 tuomariston haastatteluihin etenevää yritystä