NY Vuosi yrittäjänä – tukea opetustyöhön

7.10.2015 2015Blogi

5. lokakuuta vietettiin vuosittaista maailmanlaajuista opettajien päivää. Opettajan rooli oppimisen edistäjänä ja tukijana on tärkeä. Haasteita lasten ja nuorten taitojen kehittämiseksi kohti muuttuvaa työelämää riittää. Uusissa opetussuunnitelmissa huomioidaan työelämän muuttuvat tarpeet monin tavoin. Esimerkiksi opettajia kannustetaan toteuttamaan opetusta entistä enemmän laaja-alaisina kokonaisuuksina yhdessä muiden oppiaineiden kanssa. Oppijan yritteliästä asennetta halutaan myös tukea kannustaen opettajia hyödyntämään erilaisia oppimismenetelmiä tähän liittyen. NY Vuosi yrittäjänä -opintokokonaisuus on uudistettu kevyesti kevään ja kesän aikana huomioiden niin työelämän kuin opetussuunnitelman uudistuneet tavoitteet. Ohjelman avulla eri oppiaineissa opetettu ja opittu on mahdollista yhdistää luontevaksi kokonaisuudeksi ohjelman toimiessa punaisena lankana läpi lukuvuoden, tukien opettajan tehtävää.

NY-yrittäjiä Satakunnan NY-aluemessuilla_webNY-yrittäjiä Satakunnan NY aluemessuilla 2015

NY Vuosi yrittäjänä -opintokokonaisuus on tekemällä oppimiseen perustuva oppimisympäristö, joka antaa nuorelle motivaation oppia laaja-alaisesti erilaisia taitoja nuoren omat lähtökohdat huomioiden. Ohjelman alussa nuori pohtii omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Yhdessä ryhmässä tekemisen kautta nuori huomaa ne arvokkaiksi ja kehittämisen arvoisiksi taidoiksi. Ohjelma mahdollistaa myös nuorten yhteyden työelämään. Jokainen NY-yritys pyrkii löytämään itselleen sopivan neuvonantajan työelämästä, joka mielellään neuvoo ja ohjaa yrittäjyyteen liittyvissä seikoissa.

Kevään ja syksyn aikana olemme kouluttaneet yli 120 opettajaa useilla eri paikkakunnilla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Päivän mittaisissa koulutuksissa on käsitelty lukuvuoden mittaisen oppimisympäristön kulkua aina yrityksen perustamisesta sen lopettamiseen asti, unohtamatta opettajan tärkeää roolia ohjaajana ja valmentajana sekä oppimisen mahdollistajana.

Koulutus_tampere                       Lappeenranta koulutus
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmakoulutukset Tampereella ja Lappeenrannassa

Tänä syksynä aloitimme myös kahdentoista lyhytwebinaarin koulutussarjan opettajille (lisätietoa). Tavoitteena on madaltaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöönottamista. Paikkakunnasta riippumatta opettaja voi osallistua webinaariin helposti omalta tietokoneeltaan. Webinaarit ovat noin puolentoista tunnin mittaisi koulutuksia, joissa käydään ohjelman steppejä vaihe vaiheelta läpi. Samalla esitellään myös oppimateriaaleja, joita on mahdollista hyödyntää oppimisen ohjauksen tukena. Webinaareissa on myös mahdollista keskustella muiden osallistujien kanssa tai kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa ennen on hyvä ottaa tueksi muita NY-ohjelmia. NY Menestyksen avaimet – oma talous hallussa! -ohjelma ohjaa nuorta tutustumaan ammatteihin, oman talouden hallintaan sekä rahan käyttöön. Ohjelma on kätevästi suunniteltu kahdeksan oppitunnin mittaisiksi kokonaisuuksiksi, jossa myös työelämän vapaaehtoinen voidaan ottaa mukaan. Uusin ohjelmamme NY Oma juttu – ideat käyttöön! -ohjelmassa nuoret pääsevät ideoimaan, ratkaisemaan haasteita sekä tutustumaan omiin yrittäjämäisiin kykyihinsä ja taitoihinsa innostavien tehtävien avulla. Ohjelmassa nuoret pääsevät hyödyntämään myös tieto- ja viestintätekniikkaa osana oppimista. 24 tunnin mittainen leirikokonaisuus – NY 24h -leiri voi olla myös mukava alku nuorten ryhmäytymiseen, ideointiin ja liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman aluksi.

Hyödynnä rohkeasti NY-ohjelmien monet mahdollisuudet!

Teksti:
Heidi Hosiokangas
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmapäällikkö
heidi(at)nuoriyrittajyys.fi


Liity Facebook-ryhmään:


 

Seuraavaksi
NY-alumnin ajatuksia: "On ihan ok tehdä virheitä"