Nuori Yrittäjyys ry:n brändi uudistuu – toiminnan ytimessä tulevaisuustaidoilla varustetut nuoret

16.8.2022 2022Blogi

Olemme työskennelleet viime kuukaudet mielenkiintoisen projektin parissa. Onkin mahtavaa päästä nyt kertomaan tästä työstämme ja julkaista uusi brändimme, jonka myötä koko visuaalinen ilmeemme ja kotisivumme uudistuvat.

Blogipostauksen kirjoittaja: viestintä- ja markkinointipäällikkö Kaisa Huikuri

Brändiuudistuksellemme oli vahva tilaus sekä Suomessa että kansainvälisessä verkostossamme. Olemme osa Junior Achievement (lyhenne ”JA”) -verkostoa, joka on yksi maailman suurimmista voittoa tavoittelemattomista ja nuorten hyväksi toimivista organisaatioista. JA-logoa oli edellisen kerran päivitetty vuonna 1986, joten visuaalinen ilmeemme oli ehtinyt jo retrotasolle ja oikeastaan sen ylikin.

Yhdysvalloissa operoiva kattojärjestömme JA Worldwide käynnisti brändiuudistuksen toteuttamalla haastatteluita eri jäsenmaissa. Uudistuksessa pohdittiin brändin puhuttelevuutta tämän päivän nuorille ja miten suunnitella kokonaisuus, joka toimii yli sadassa JA-verkoston maassa. Selvisi, että värit ja sanalyhenteet tarkoittavat eri asioita eri maissa, mutta ennen kaikkea logosta on mahdollista saada verkostolle yhteinen visuaalinen symboli.

Uusi logo kuvastaa verkostoa ja liikettä

Uudessa sinisessä logossa on säilytetty järjestön pitkää historiaa vuodesta 1911. JA:n logoissa on usein toistunut kolmikulmaisuutta sekä lentämiseen tai dynaamisuuteen liittyvää aihetta. Uudessa logossa kiteytyy yhtä aikaa sekä muutos että jatkuvuus.

Olennaisia nykyhetken teemoja logossa ovat verkostomaisuus ja yhteistyön voima. Logo kuvastaa yhteistyön merkittävyyttä työelämään suuntaaville nuorille ja sitäkin, että osa nuorista perustaa yrityksiä ja tarjoaa omasta yhteisöstään jatkossa työtä muille nuorille.

Verkostomaisuus ja yhdessä kehittäminen ovat myös meillä toiminnan ytimessä – yhteistyömme henkilöstön ja kansainvälisen verkostomme kesken, hallituksen, alumnien ja kumppaneidemme kanssa sekä kouluissa tapahtuva yhdessä kehittäminen opettajien ja kuntapäättäjien kanssa.

Täällä Suomessa brändiuudistukseen liittyi monia tarpeita. Visuaalinen ilmeemme oli kerännyt monenkirjavia tasoja lukuisten vuosien aikana. Eri oppimisohjelmillemme ja tapahtumillemme oli versonut omia ilmeitä. Kokonaisuus eri tuotenimineen oli muuttunut hajanaiseksi, mikä on nakertanut brändin tunnistettavuutta ja viestintämme johdonmukaisuutta.

Sidosryhmiltä näkemyksiä kehittämiseen

Käynnistimme brändiprojektin Suomessa haastattelemalla sidosryhmiämme, muun muassa opetusalan toimijoita ja nuoria alumneja. Kysyimme, miltä toimintamme näyttää ja tuntuu ulospäin ja mitkä ovat asioita, joita meidän kannattaa säilyttää. Pohdimme, mistä toiminnastamme on pohjimmiltaan kyse ja mitkä ovat Nuori Yrittäjyys ry:lle omaleimaisia piirteitä.

Haastatteluissa nousivat keskeisesti esille innostava ja käytännönläheinen tapamme toimia sekä asiantuntemuksemme yrittäjyyskasvatuksen ja opetusalan teemoissa. Vaikka oppimisohjelmamme ovat määrämittaisia, vastaajat kokivat silti, että Nuori Yrittäjyys valmentaa nuoria elämää varten. Kurssien sijaan koko hommassa kyse on oikeastaan elämänmittaisesta oppimisesta ja hyödystä.

”Nykyidentiteetistä tulee säilyttää toiminnan sydämessä oleva laaja-alainen positiivisuus – iloisuus ja hyväntuulisuus, rentous, kannustavuus, sparraus sekä reipas ote.” – palaute asiakashaastattelusta

Meitä pidettiin myös helposti lähestyttävinä ja oppimisen kulttuuria uudistavina. Kehityskohteiksi mainittiin ajoittainen liian runsas informaation määrä, joidenkin oppimisohjelmien selkeyttäminen ja nuoriin liittyvän viestinnän kehittäminen.

Keräsimme ajatuksia myös hallitukselta ja saimme henkilökunnalta noin 300 kommenttia liittyen ydinviesteihimme ja arvoihimme sekä visuaaliseen tyyliin.  

Tärkeitä kumppaneita brändimme uudistamistyössä olivat lisäksi visuaalista ja viestinnällistä uudistusta fasilitoinut ja toteuttanut Parcero Oy sekä kotisivujen ilmeen ja rakenteen toteuttanut Sivututka Oy.

Mistä brändissämme on kyse?

Keräsimme kaiken palautteen yhteen ja uudistimme brändiohjeistomme. Tavoitteinamme on, että rakennamme Nuori Yrittäjyys ry:stä entistä tunnistettavampaa ja erottuvampaa toimijaa sekä selkeytämme ja yhtenäistämme viestintäämme.

Nuori Yrittäjyys ry toimijana

Haastatteluissa keräsimme tietoa meihin liitetyistä mielikuvista. Esille tuli monia positiivisia ominaisuuksia, joita haluamme tuoda esille jatkossakin kaikissa asiakaskohtaamisissa. Pipo ei siis tule olemaan liian tiukalla tulevaisuudessakaan ja huumoria on tiedossa sopivissa määrin : )

Iloinen, helposti lähestyttävä

Monipuolinen, kaksikielinen

Moderni, uutta kehittävä

Energinen, innostava

Kirkastetun brändimme ytimessä ja toimintamme tavoitteissa on tulevaisuustaidoilla varustettu nuori.

  • Innostamme lapsia ja nuoria oppimaan yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja, kokeilemaan omia kykyjään sekä löytämään omat vahvuuteensa – tekemällä oppien.
  • Tavoitteenamme ovat itseensä uskovat ja osaavat nuoret, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen, työllistävät itsensä ja muita sekä huolehtivat vastuullisesti omasta taloudestaan.

Palvelumme etuja

  • Tarjoamme vahvalla pedagogisella osaamisella innostavia ja käytännönläheisiä oppimisohjelmia kaikille kouluasteille. Maksuttomat ohjelmat on helppo toteuttaa osana opetusta.
  • Edistämme yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Tuemme työllämme myös alueiden elinvoimaista kehittämistä.
Vihreät hupparit vaihtuvat siniharmaisiin!

Sen vielä haluan sanoa, että ne lapset niin kovasti tykkää aiheesta. Sitä ihmetyksen määrää. Tämä on niin palkitsevaa.

Yrittäjyyskasvatuksen opettajan kommentti asiakashaastattelussa.

Lue lisää:

Nuori Yrittäjyys ry:n toiminta ja arvot

Työkulttuuri ja avoimet paikat

Seuraavaksi
Tältä näytti Euroopan mestaruuskilpailut nuorten yrittäjien matkassa – Gen-E kokosi yhteen nuoria yli 40 maasta