Mitä sinulle tulee mieleen sanasta yrittäjä? – toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2020–2021

11.11.2021 2021Blogi

Virpi Utriainen

Yksi suosikkikysymyksistämme lapsille ja nuorille työssämme on: ”Mitä sinulle tulee mieleen sanasta yrittäjä?”

• Yrittäjä keksii idean ja ottaa sen käyttöön.
• Yrittäjä tekee työtä ja on sinnikäs.
• Yrittäjä on sellainen, joka perustaa kaupan.

Viime lukuvuonna yrittäjyys on ollut monella alalla vastatuulessa, mutta Nuori Yrittäjyys -ohjelmissa tämä ei lasten ja nuorten parissa juuri toimintaa hidastanut. Pandemia haastoi nuoret miettimään entistä innovatiivisempia ratkaisuja siihen, miten verkossa tavoitetaan asiakkaita, myydään ja markkinoidaan tai sovitaan sisäisiä pelisääntöjä yrityksen tiiminjäsenten kesken.

Poikkeusolosuhteista huolimatta lukuvuoden mittaiseen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistui yli 4 000 opiskelijaa, joista suurin osa oli 14–24-vuotiaita. Osallistujapalautteissa 73 % vastaajista kertoi ymmärtäneensä yrittäjämäisen asenteen tärkeyden. Peräti 14 % vastaajista ilmoitti aikovansa perustaa ohjelman jälkeen oman yrityksen ja jopa 30 % osallistujista koki, että ohjelma selkeytti omia ammatti- ja urasuunnitelmia.

Yhdessä olemassa olevien ja uusien kumppanien kanssa otimme ison harppauksen kohti kunnianhimoista tavoitettamme tarjota vuoteen 2025 mennessä kaikille Suomen lapsille ja nuorille tasavertainen mahdollisuus oppia tulevaisuuden taitoja Nuori Yrittäjyys ry:n suosituissa ohjelmissa.

Mitä kaikkea Nuori Yrittäjyys ry:n vuoteen 2020–2021 mahtui? Käy lukemassa lisää vuosikertomuksestamme!

”Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä”

Yrittäjyyden avulla ratkotaan Suomen ja maailman ongelmia ja luodaan hyvinvointia sekä työtä koko Suomeen.

Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta aloitteellisuus, omatoimisuus, aktiivisuus ja luovuus ovat taitoja, joita tarvitaan läpi elämän. Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä, eikä yhtään haittaa ymmärtää yrittäjän ja työnantajan näkökulmaa ja haasteita yrittäjyysharjoittelun ansiosta hieman paremmin, vaikka tekisi uransa palkkatyössä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Sitran Osaamisen aika -työryhmän mukaan Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle.

Tulevaisuudessa merkitystään kasvattavat muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky, henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä tiedon arviointitaidot.

Me NY:ssä haluamme olla laajan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostomme kanssa keskeisessä asemassa vahvistamassa lasten ja nuorten minäpystyvyyden tunnetta, seutujen elinvoimaisuutta ja vetovoimaa rakentamalla foorumeja tämän hetken työelämän ja tulevaisuuden tekijöiden välille.

Sydämellinen kiitos kaikille kumppaneille, sidosryhmille ja tiimimme supertyypeille viime kaudesta!

Nyt kurotamme yhdessä kohti kunnianhimoista tavoitettamme, jonka saavuttamiseksi tarvitaan kaikki hyvät ideat käyttöön.

Teksti on ote Nuori Yrittäjyys ry:n vuosikertomuksesta 2020–2021.

Virpi Utriainen on Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja. Suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö juhlistaa 20-vuotista taivaltaan vuonna 2022.

Seuraavaksi
Nuori Yrittäjyys ry hakee uutta toiminnanjohtajaa – ”Yhdistys on valmis palvelemaan kouluja koko Suomessa”