Mistä yritysidea NY-yritykselle?

28.1.2021 2021BlogiVuosi yrittäjänä

Oma Työ - Nuori Yrittäjyys

Mistä yritysideat kumpuavat? Miten lähteä Vuosi yrittäjänä -ohjelman yritysidean rakentamisessa liikkeelle? Kuinka ohjata oppijoita löytämään se oma juttu, jota lähteä toteuttamaan?

Vaikka tiimillä ja ryhmätyöllä on suuri merkitys ohjelman aikana perustettavan NY-yrityksen onnistumisessa, myös yritysidea on tärkeä yrittäjän innostuksen kannalta. Tutkimusten mukaan nuorten työn pitää vastata heidän omia arvojaan. Parhaimmillaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustettava harjoitusyritys on siis nuorelle myös itseilmaisun väline. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan koulutyön sisällä oikealla rahalla toimiva harjoitusyritys.

Joskus opiskelijalla on idea jo valmiiksi mielessä, mutta mikäli ei, voi tätä auttaa oman yritysidean löytämisessä vaikka seuraavin tavoin:

1. Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet

Useimmiten yritysideat löytyvät omasta osaamisesta, omista vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Nuoren osaaminen ei suinkaan koostu yksinomaan opinnoista, vaan yleensä se on rakentunut myös harrastuksista ja lapsuudesta, ehkä jostain mitä vanhempien kanssa on pienempänä tehty ja opittu. Mistä asiasta opiskelija saa parhaat kicksit? Mistä hän innostuu uudelleen ja uudelleen. Silloinkin, kun pitkä kouluviikko on takana ja viikonloppuna pitäisi vielä jaksaa työskennellä NY-yritykselleen? Asioita kohtaan kokemamme intohimon merkitys ei ole yrityselämässäkään pieni, vaan se on joskus ratkaisevan tärkeä. Innostus voi myös itse tuotteen tai palvelun sijasta syttyä yritysidean uutuusarvosta, siihen liitetystä hyväntekeväisyydestä tai tavasta, jolla idea asiakkaalle tuotetaan.

2. Tarvelähtöisyys

Mitä maailmasta puuttuu tai mitä voi tehdä paremmin? Minkälaisia tuotteita tai palveluita olisi joskus kaivannut, mutta sellaisia ei löytynyt? Voisiko se olla jotain mitä muutkin kaipaavat, ja etenkin ovat valmiita maksamaan siitä? Voi myös miettiä, mitä olemassa olevia tuotteita tai palveluja voisi tehdä paremmin. Voisiko jotain tuotetta tai palvelua parantaa, voisiko sitä tarjota asiakkaille eri tavalla paketoituna tai vaikka tavoittaa ihan uusia kohderyhmiä uudenlaisella markkinoinnilla? On monta tapaa erottautua kilpailijoista, ja erottautuminen on liiketoiminnassa joskus tärkeämpää kuin itse idea.

3. Kiertotalous

Kiertotalous on päivän sana, ja joskus yritysidea kumpuaakin saatavien tai olemassa olevien resurssien pohjalta. Circula-lautapeli on mahtava tapa avata pohdintaa kestävän kehityksen suuntaan. Pelissä ideoidaan yritysideoita vastuullisesti sekä kiertotalouden resursseja hyödyntäen. Myös pelissä käytettävät todelliset yritysesimerkit voivat innostaa miettimään yritysideaa tästä näkökulmasta. Pelin voi tulostaa maksutta tai lainata Nuori Yrittäjyys ry:stä.

4. Tulevaisuusajattelu

Kun mietitään nykyhetken yritysideoita, on yksi lähestymiskulma tulevaisuus ja näkyvissä olevat globaalit megatrendit ja heikot signaalit. Megatrendit voivat herättää ajatuksia tulevaisuuden tarpeista, joihin voisi vastata jo nyt. Megatrendit ovat suuria maailmaan vaikuttavia kehityskulun suuntia kuten väestön ikääntyminen ja teknologian sulautuminen kaikkeen. Avuksi megatrendien kanssa ideointiin voi ottaa Sitran Megatrendit-kortit, joita voi tilata maksutta Sitran sivuilta. Tämä lähestymiskulma saattaa toki olla hieman suureellinen NY-yritykselle, mutta jollekin tämän tyyppinen kaukonäköisyys on juuri se inspiraatio, jota yritysideansa muodostumiseksi kaipaa.

5. Yrittäjyys- ja innovaatioleirit

Tehokas ja hauska tapa aloittaa Vuosi yrittäjänä -opinnot on osallistua innovaatioleirille. Leirit ovat Nuori Yrittäjyys ry:n konseptoimia malleja, joissa työstetään yritysideaa tiimeissä ja edetään työssä ohjatusti tehtävä tehtävältä. Leirin voi järjestää koulussa tai verkkototeutuksena, ja työskentelyä rytmittävät vierailevat puheenvuorot ja eri aiheiden alustukset. Kokemuksen ehdoton hyöty on tehokas ajankäyttö ja aikapaine, joka ohjaa tiimiä kehittämään ideaa tiiviillä tahdilla eteenpäin. Leirin päätteeksi tiimillä on valmis yritysidea, jota usein lähdetään työstämään eteenpäin NY-yritykseksi.

Lisätietoa leireistä saa myös oman alueen aluetoimijalta!

6. Innovointiharjoitukset

Jos tuntuu, että ideat ovat vähissä ja aivot jumissa, kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että poistaa opiskelijoilta ideoinnin esteitä. Ideoidessa pitää unohtaa kriittisyys, oletukset ja tottumukset, ja panostaa ennakkoluulottomien ideoiden määrään – mitä enemmän sen parempi! Ideoidessa pitää olla hauskaa ja ajatukset saavat olla niin hulluja ja villejä kuin vaan keksii! Ideat arvioidaan myöhemmin, mutta sitä ei pidä ajatella ideointivaiheessa lainkaan. Erilaisia innovointiharjoituksia on olemassa paljon, ja niitä löytyy myös Vuosi yrittäjänä -materiaalista. Kaikenlaisia ideointiharjoituksia kannattaa teettää opiskelijoilla useita peräkkäin. Mitä enemmän ideoinnin taitoa harjoittelee, sitä paremmin ne lähtevät lentoon.

7. Poimi parhaat ideat valmiilta yrityksiltä

Lisäksi ideoita voi lähteä etsimään jo olemassa olevilta yrityksiltä. Hyvänä ideapankkina voi toimia myynnissä olevia yrityksiä esittelevä www.yritysporssi.fi tai vaikkapa franchising-yrittäjyyttä tutuksi tekevä www.franchising.fi. Molemmissa sivustoissa on kymmeniä ellei satoja esimerkkejä yritysideoista, jotka ovat kantaneet. Miksei sieltä voisi löytyä ideaa myös oman NY-yrityksen ideaksi?

Tutustumisen arvoinen on myös NY-yritysten oma esittelysivusto Showroom. Sivustolla esitellään kaikki tällä hetkellä toiminnassa olevat NY-yritykset. Yrityksiä voi etsiä esimerkiksi paikkakunnan tai toimialan mukaan, joten seasta on helppo haarukoida itseä kiinnostavat alat ja ideat. Kannattaa toki samalla huomioida yritysidean kilpailutilanne paikallisesti.

Kun yritysidea on löydetty ja määritelty, on aika laventaa se liikeideaksi. Liikeideaa työstettäessä idea usein kehittyy edelleen, ja onkin hyvä tapa kehittää ideaa sulavasti eteenpäin. Ei siis tavoitella heti täydellisyyttä, vaan testataan ideaa kohderyhmällä, kuunnellaan asiakkaita ja kehitetään sitä jatkuvasti eteenpäin. Kehitystyön tuloksena syntyy lopulta tiimin oma yritysidea ja oma tapa viedä ideaa ja yritystä eteenpäin.

Hauskoja ideointihetkiä!

Seuraavaksi
Kainuu nosti virtuaalisen Uskalla Yrittää -semifinaalikiertueen riman korkealle