Maksuttomat oppimateriaalit opetustyön tueksi – esikoulusta yliopistoon

14.1.2021 2021BlogiYrittäjyyskasvatus

Kun kirjoitat Googleen hakusanat ”tulevaisuuden työelämä”, huomaat, että useimmissa lähteissä nousee päällimmäisenä esille työelämän valtava muutos. Ja onkin totta, että tulevaisuudessa työelämä tulee muuttumaan rajusti. Moni nykyinen työtehtävä tulee katoamaan ja uusia työtehtäviä tulee tilalle – sellaisiakin, joita emme edes osaa kuvitella nyt. Näin on aina ollut. Suurin ero aikaisempaan lienee muutoksen nopeus. Teknologia kehittyy nyt huimin harppauksin: tekoäly, robotiikka ja automatisaatio pakottavat myös työelämää muutoksiin.

Eikä ainoastaan teknologia muuta työelämää. Tästä kouriintuntuvana esimerkkinä on se, miten korona-pandemia mullisti työnteon tavat. Monilla aloilla siirryttiin paikkaan sidotusta työstä etätyön tekemisen malleihin. Nyt työpäivän voi aloittaa vaikka kesämökin laiturilta. Myös tavat hankkia elanto ovat muuttuneet viime vuosina. Erityisesti korkeasti koulutettujen työurat ovat monimuotoistuneet. Kun aikaisemmin tehtiin töitä joko palkkatöissä tai yrittäjinä, niin nykyisin on hyvin yleistä olla esimerkiksi itsensätyöllistäjä tai kevytyrittäjä palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa.

Tulevaisuuden työelämätaitoja tekemällä oppien

Tämän päivän koulussa oleva nuori astuu varmasti erilaiseen maailmaan ja työelämään, kuin missä me nyt olemme. Kouluilla on valtava haaste ennakoida sitä, millaisia taitoja ja osaamista lasten ja nuorten tulisi oppia pärjätäkseen tulevaisuuden maailmassa. Hurjimpien arvioiden mukaan 65 % nyt koulunsa aloittaneista lapsista tulee työskentelemään aikuisina ammateissa, joita ei vielä ole edes olemassa. Tätä taustaa vasten olisi ensiarvoisen tärkeää, että nuoret oppisivat ennen työelämään siirtymistä sellaisia työelämätaitoja, jotka soveltuvat myös mahdollisimman joustavasti muutoksiin, ja olisivat käyttökelpoista sosiaalista pääomaa myös vuosien päästäNäitä metataitoja  taitojajotka mahdollistavat muiden taitojen oppimisen  tarvitaan toki jo nyt, mutta varmasti enenevissä määrin tulevaisuuden epävarmassa maailmassa, jota leimaavat ilmastonmuutos ja monet muut maailmaa muuttavat megatrendit. 

Näitä tulevaisuuden työelämätaitoja opitaan Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmissa. Yhteistyökumppaneidemme tuki mahdollistaa sen, että voimme tarjota kaikki ohjelmamme maksuttomina kouluille ja näin tukea talousvaikeuksissa painivia kuntia. Tästä syksystä lähtien myös Vuosi yrittäjänä -ohjelma on maksuton nuorille, kun aikaisempi 25 euron rekisteröintimaksu poistui. Näin jokaisella koululla on mahdollisuus ottaa ohjelmamme käyttöön ja hyödyntää niitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetuksessa. Jokaisessa ohjelmassa on kattavat opetus- ja tukimateriaalit, niin opettajille kuin oppijoillekinKaikki ohjelmamme perustuvat eri kouluasteiden opetussuunnitelmiin, ja ne okehitetty uusien opetussuunnitelmien tueksi. Opettajakoulutuksemme ovat myös maksuttomia.  

Seuraavaksi on esiteltynä kaikki ohjelmamme opetustyön tueksi. Tutustu ohjelmiin ja ole rohkeasti yhteydessä Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijoihin tai lähimpään aluetoimistoomme.

Maksuttomat oppimateriaalimme esiopetukseen ja alakouluun 

Meidän perheemme on neljän teeman kokonaisuus, jossa tutustutaan erilaisiin perheisiin, töihin ja rahan käyttöön. Soveltuu esiopetukseen ja 1.2. luokille 

Minä + sinä = me on kolmen teeman kokonaisuus vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
Soveltuu esiopetukseen ja 1.3. luokille. 

Meidän yhteiskuntamme on kuuden teeman kokonaisuus lähiympäristön, ammattien ja talouden kiertokulun oivaltamiseen. Soveltuu 4.6. luokille. 

Pikkuyrittäjät on yhdeksän teeman kokonaisuus oman pikkuyrityksen ideoimiseen ja toteuttamiseen. Soveltuu 4.6. luokille. 

6h-leiri on kuuden tunnin leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen, palvelun tai tuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Soveltuu 5.6. luokille. 

 

Maksuttomat oppimateriaalit yläkouluun 

Oma juttu on viiden teeman kokonaisuus yrittäjämäisten kykyjen, ideoinnin ja tulevaisuuden
suunnitteluun. Soveltuu 7.9. luokille. 

Oma talous on kahdeksan teeman kokonaisuus työelämävalmiuksien ja taloudenhallinnan
harjoitteluun. Soveltuu 7.9. luokille. 

12h-leiri sitoo luovuuden, ryhmätaidot ja yrittäjyyden kokeilun 12 tunnin seikkailuksi. Soveltuu 8.9. luokille. 

Vuosi yrittäjänä – perusaste on lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva harjoitusyrittäjyysohjelma. Soveltuu 8.9. luokille. 

 

Maksuttomat oppimateriaalit toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 

24h-leiri on vuorokauden mittainen innovaatioleiri yritystoiminnan harjoitteluun. Sopii hyvin esimerkiksi Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloitukseen tai itsenäisenä toteutuksena. 

Minicamp on 610 tunnin syväsukellus yrittäjyyteen ja yritysideoiden kehittämiseen. 

Oma talous haltuun -ohjelmassa opitaan oman talouden suunnittelua ja raha-asioihin liittyvien riskien arviointia. 

Vuosi yrittäjänä – toinen aste (lukio ja ammatillinen oppilaitos) on lukuvuoden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma. 

 

Maksuttomat oppimateriaalit korkea-asteelle 

Vuosi yrittäjänä – korkea-aste on lukuvuoden tai -kauden kestävä oikealla rahalla toimiva yrittäjyysohjelma. Ohjelma on mahdollista suorittaa perinteisenä Vuosi yrittäjänä -kurssina tai Innovative Business –toteutuksena. 

Maksuttomat opettajakoulutukset 

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa ohjelmiinsa ilmaiset opettajankoulutukset. Tulevat koulutukset löydät koulutuskalenteristamme. Voit myös kysyä koulutuksista oman alueesi yhteyshenkilöltä tai Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmavastaavilta.

Petri Katajarinne työskentelee ohjelmavastaavana Nuori Yrittäjyys ry:ssä ja hänen vastuullaan ovat erityisesti Vuosi yrittäjänä -ohjelman sisällöt.

Seuraavaksi
Semifinaalit tulevat – alumnin kootut vinkit semifinalisteille