Koulut nuorten talousosaamisen takana

12.5.2020 2020Blogi

Mitä PISA-tutkimuksen tulokset kertovat suomalaisesta opetuksesta?


Suomen nuorten talousosaaminen on PISA 2018 -arvioinnin mukaan hyvällä tasolla ja osallistuneiden maiden joukossa toiseksi paras. Paras talousosaaminen löytyy Virosta. Nuori Yrittäjyys ry:n kannalta mielenkiintoista tutkimuksessa on koulun ja opettajien rooli talousosaamisen edistäjänä ja keskitynkin kirjoituksessa siihen. Muita merkittäviä seikkoja ovat mm. vanhempien tuki ja koulutus sekä lapsen kasvuympäristö yleensä.

71% nuorista saa talousopetuksen tietoja opettajilta

Huomiota tutkimuksessa herätti koulujen merkittävä rooli talousosaamisessa, ja erityisesti Suomessa nuoret raportoivat usein saaneensa talousoppia ja tehneet talouteen liittyviä tehtäviä koulussa.

Pääosin nuoret olivat oppineet talousosaamista matematiikan tunneilla. Esille nousivat myös erilaiset kolmannen osapuolen ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit omina kokonaisuuksinaan.

Erityistä tutkimuksessa oli, että verrattaessa talousosaamista kehittävien tehtävien tekoa koulussa ja tutkimuksen tuloksia huomattiin, että Suomessa tämä korrelaatio oli koko testin suurin (+17 pistettä). Voidaan siis sanoa, että Suomen koulujärjestelmä oli talousosaamisen opettamissa testin paras ja myös opettaa nuorille tärkeitä asioita.

Suomen nuoret hyviä itsearvioinnissa

Tutkimuksessa verrattiin myös mm. taloudellisten termien tuntemusta ja niiden yhteyttä testituloksiin. Nuoret saivat itse ilmoittaa heille tutut termit, ja niiden tunteminen ja testitulokset korreloivatkin keskenään. Suomessa nuoret tunsivat keskimäärin 10 kysytystä 18 taloustermistä (Esim. palkka, budjetti, yrittäjä, laina, tulovero ja osake), vertailun keskiarvon ollessa seitsemän tunnettua termiä. Anekdoottina mainittakoon, että joidenkin termien ilmoitettu tunteminen (mm. luottoriskijohdannainen) vähensi keskimäärin nuoren pisteitä varsinaisessa testissä. Suomen korrelaatio oli myös testin paras, eli tästä voisi varovasti vetää johtopäätöksen siihen, että suomalaiset nuoret ovat myös hyviä arvioimaan omaa tietämystään itsearviointina.

Matematiikka ja lukutaito vaikuttavat talousosaamiseen

Talousosaaminen ja taloudellinen lukutaito ei ole irrallinen saareke tai erillinen aineensa. Talousosaamisen oppimisen tärkeitä tukipalkkeja ovat luonnollisesti hyvä lukutaito sekä matemaattisten aineiden osaaminen. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, sillä talousasioissa nuori joutuu sekä ymmärtämään lukemaansa että usein suorittamaan erilaisia laskutoimituksia mm. hintoja- ja sopimuksia lukiessaan. Suomalaisnuorten hyvä menestys myös näissä aineissa uskoaksemme tukee menestystä myös talousosaamisessa.

Tekemällä oppiminen ja talousosaaminen

Nuori Yrittäjyys on aina panostanut ohjelmissaan tekemällä oppimiseen. Vaikka PISA-testissä ei tekemällä oppimista tai käytännön talousosaamisen soveltamistaitoja voi suoraan mitata, oli mielenkiintoista nähdä vertailu, jossa verrattiin nuorten tuloksia siihen, kuinka monella nuorella on käytössään oma pankkitili ja miten eri maiden nuoret käyttävät sähköisiä maksuja. Parhaiten pärjänneet maat olivat myös näiden tilastojen yläpäässä.

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisten nuorten talousosaaminen on muihin maihin verrattuna hyvällä tasolla ja koulujärjestelmä on onnistunut tehtävässään erinomaisesti. Monipuolinen lukemisen ja matematiikan oppiminen tuo etua myös talousosaamisen oppimiseen ja kouluissa oppilaat ovat tasa-arvoisessa asemassa keskenään.

Nuori Yrittäjyys tukee opettajien työtä

Nuori Yrittäjyys ry auttaa maailman parasta koulujärjestelmää ja siellä työskenteleviä maailman parhaita opettajia heidän työssään. Tarjoamme opettajille mahdollisuuksia, työkaluja ja tukea heidän oman työnsä kehittämiseen. Talousosaamisen ohjelmista Zaldo.fi (peruskoulun ala- ja yläluokat), Oma talous (yläkoulu) sekä Oma talous haltuun (toinen aste) ovat käytössä jo sadoissa suomalaiskouluissa.

Talousosaamiseen painottuvien ohjelmien lisäksi hyvää käytännön harjoitusta talouden hallintaan saa myös alakoulun Pikkuyrittäjät sekä yläkoulun ja toisen asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmista. Näitä ohjelmia käyttää vuosittain noin 15 000 suomalaista lasta ja nuorta.

Seuraavaksi
Suomen Yrittäjät ja Nuori Yrittäjyys yhteiskiertueelle syksyllä 2020