Kohti joulun ra(u)haa vuonna 2020

21.12.2020 2020Blogi

”On vilinää, vilskettä, helinää, helskettä pienten tiukujen…”

Yrittäjän koko vuoden ponnistelut kulminoituvat muutamaan viikkoon – muutamaan pimeään, mutta toivottavasti kiireiseen viikkoon! Yrittäjä on toki alkanut puurtaa jouluvalmistelujen parissa jo hyvissä ajoin, ja investoinut sekä aikaa että rahaa vuoden tulevaan kohokohtaan, joulusesonkiin, monen yrittäjän pääasialliseen leivän tuojaan. On ennakoitu ja tehty kaikki mahdollinen, että pikkujoulukauden alkaessa ollaan valmiita asiakasryntäystä varten. Yrittäjä toivoo panostukselleen tietenkin mahdollisimman hyvää tuottoa.

Samantapainen on tilanne myös koulussa; yrittäjän asemassa siellä on opiskelija, jonka syyslukukauden opinnot huipentuvat tenttikauteen tai koeviikkoihin. Kouluponnisteluistaan opiskelija ei saa rahaa palkakseen, mutta osoitettuaan yrittäjämäisellä asenteella, työnteolla, sitkeydellä ja innostuksella hankkimiensa tietojen ja taitojen hallinnan, palkka tulee myöhemmin työelämässä. On siis kannattanut uhrata aikaa ja rahaakin opiskelusaavutuksiin. Toisaalta opiskelija voi olla myös oikeasti yrittäjä myös kouluaikanaan osallistumalla Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Vuoden ajan toimivassa NY-yrityksessä opiskelija saa harjoitella yrittäjyyttä ja työelämätaitoja, sekä kehittää yrittäjämäistä asennettaan, joten hän voi saada koulutyöstä rahallistakin tuottoa.

Yrittäjämäisestä ketteryydestä apua poikkeuksellisina aikoina

Kuluva vuosi on ollut varsin poikkeuksellinen niin yrityselämän kuin koulunkin näkökulmasta. Sekä yrittäjä että koulu ovat joutuneet oppimaan liikkumaan tehokkaasti verkossa ja toimimaan totutusta täysin poikkeavilla tavoilla. Optimismistaan ja riskienottokyvystään tunnettu yrittäjä on halunnut luottaa siihen, että alkuvuodesta asti kaikkea häirinnyt virus olisi jo kukistettu ja joulun kauppa pelastettu. Kouluissa taasen jouduttiin ottamaan käyttöön aivan uudenlaiset käytänteet ja ohjelmat, joiden oppiminen kouluaineiden ohessa on vaatinut lisäpanostusta.

Onhan vaikeuksia koettu toki ennenkin – ja ne on voitettu yrittäjämäisen ketteryyden avulla. Tätä ketteryyttä hyödyntäen kaikki eivät nyt yllättäen koekaan poikkeuksellisia joulun ajan rajoituksia uhkana, vaan mahdollisuutena. Vastoinkäymisten sietämisen ja psyykkisen palautumiskykynsä ansiosta yrittäjä on ponnahtanut takaisin kekseliäämpänä kuin ennen – tästä on nyt todisteena uudenlaiset liikeideat ja toimintamallit, joiden avulla voi tavoittaa jopa entistä suuremman asiakaskunnan. Samoin on kouluissa; nythän on menestyksekkäästi otettu haltuun uudenlaiset opiskeluympäristöt ja oppimistavat, joiden avulla on pyritty valamaan opiskelijaan lisää itseluottamusta ja selviytymismentaliteettia – yrittäjämäisiä ominaisuuksia, joita hän on oppinut myös pyörittäessään NY-yritystään.

Perusasteen Uskalla Yrittää -finaalin voittaja AVOT Ny vuonna 2019

Vastoinkäymisistä voimaa

Toivottavasti yrittäjän huoli taloudesta osoittautuu turhaksi – samoin kuin monien opiskelijoiden huoli opintojen etenemisestä. Mutta mitä tämä vuosi on opettanut? Kun ei jää tuleen makaamaan, vaan ennakkoluulottomasti lähestyy uutta, voi kohdata odottamattomia mahdollisuuksia. ”Katse eteen ja suupielet ylöspäin! Teen vastoinkäymisistä voimaa…” Vaikka tämä ei joululaulu olekaan, Elastisen sanat sopivat silti tällä hetkellä hyvin niin yrittäjän kuin opiskelijankin suuhun. Tilanteista oppii, ja aina kannattaa yrittää. Ja kun joulusesonki on ohi, toivon, että jokaisella on mahdollisuus rentoutua ja rauhoittua oikein kunnolla ja antaa ajatusten levätä. Vain levänneet aivot tuottavat uusia oivalluksia, jotka auttavat eteenpäin uuteen vuoteen ja uusiin yrityksiin.

Yrittäjämäinen asenne kantaa ja “antaa tuottoa” elämän eri tilanteissa. Tuotto on myös yrittäjälle paljon muutakin kuin rahaa, ja opiskelijalle enemmän kuin pelkkä suoritettujen kurssien lukumäärä. Kun ottaa vastuun ja tekee ajatuksella parhaansa, voi saavuttaa mielenrauhan. Ja juuri sitähän me joulunakin tavoittelemme.

Seuraavaksi
Maksuttomat oppimateriaalit opetustyön tueksi - esikoulusta yliopistoon