Katseet lukiolaisiin – hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista

24.3.2021 2021BlogiToinen asteVuosi yrittäjänä

Lukion uuden opetussuunnitelman keskiössä on lukiolaisten hyvinvointi – ilman hyvinvointia oppiminen ei ole mahdollista. Siksi LOPS21 ohjaa lukioita kohti yhteisöllistä, toiminnallista ja verkostoituvaa toimintakulttuuria. Uusi lukio rakentaa vahvan laaja-alaisen osaamisen pohjan, joka varmistaa nuorille paremmat jatko-opiskeluvalmiudet ja tulevaisuuden työelämätaidot.

Nuorilla on paljon ideoita ja ajatuksia, jotka vastaavat hyvin yhteiskunnan haasteisiin. He viestivät olevansa valmiita tekemään töitä ja hakemaan rohkeasti kestäviä ratkaisuja niin omaan arjen hyvinvointiin kuin globaaleihin ongelmiinkin. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa lukioille maksuttomia ohjelmia, joiden kautta lukiolaiset oppivat yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja. Nämä taidot tulee olla jokaisella tulevaisuuden yhteiskuntaan astuvalla nuorella hallussa. Viime kevään kyselyn lukio-opettajan palautteesta olemme erityisen iloisia: “Opiskelijamme saivat erityisen hienoja ja unohtumattomia kokemuksia tästä vuodesta tämän ohjelman ansiosta ja siitä olen erityisen kiitollinen.”

Muutoskyky on uusi työelämätaito – miten sitä voidaan tukea? 

Lukiolaisen hyvinvointiosaaminen perustuu oman elämän hallintaan ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Vuosi yrittäjänä -ohjelma alkaa omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden tunnistamisella. Itsetuntemus syventyy, kun nuori sinnikkäästi kulkee kohti itse asettamiaan tavoitteita ja unelmia. NY-yrittäjien matka ei koskaan ole vailla vastoinkäymisiä. Matkan aikana nuorten resilienssi kasvaa, kun he tekevät päätöksiä ja ottavat vastuuta päätöksistään. 

Kulunut lukukausi on ollut erityisen raskas ja resilienssiä koetteleva niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Onneksi Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteutus on mahdollinen myös poikkeusoloissa, siitä kertoo myös seuraava opettajan palaute: “Suuret kiitokset hyvästä ohjelmasta. Se venyy myös poikkeustilanteisiin. Se tuntuu olevan kaikkein varmin asia syksyn 2020 opiskeluissa!” 

Osallisuutta ja työelämätaitoja laaja-alaisen osaamisen kautta 

Laaja-alaisen osaamisen kasvattaminen on LOPS21:n ehkä keskeisin tavoite. Tulevaisuuden taitoja oppii vain harjoittelemalla. NY-ohjelmat on rakennettu laaja-alaisen osaamisen harjoittelun ja toiminnan ympärille. Vuosi yrittäjänä- sekä Oma Talous haltuun ohjelmat harjoittavat kaikkia kuutta LOPS21 osaamisen dimensiota kattavasti. 

Hyvinvoinnin lisäksi ohjelmat lisäävät niin opettajien kuin opiskelijoidenkin vuorovaikutusosaamista ja yhteisöllisyyttä, sillä niissä töitä tehdään yhdessä, rakentavan vuorovaikutuksen taitoja harjoitellen. Luovan osaamisen harjoittelu näkyy ohjelmissa ongelmanratkaisun ja tiedon käsittelyn ja soveltamisen kautta. Vuosi yrittäjänä -ohjelma kasvattaa yhteiskunnallista osaamista niin osallisuuden tunteen kuin urasuunnittelun ja työelämävalmiuksienkin osalta. 

Eettisyys ja ympäristöosaaminen on aivan keskeinen osa jokaisen NY-yrityksen oppimispolulla. Vastuu kestävästä tulevaisuudesta ja kiertotalouden huomioiminen on tulevaisuuden yrittäjän ja työelämään osallistuvan edessä aivan varmasti. Jokainen NY-yrittäjä joutuu myös pohdiskelemaan globaaliin toimijuuteen ja kulttuuriosaamiseen liittyviä asioita, ainakin pyöriessään media- ja teknologiaympäristöissä, joissa menneen maailman rajat ovat historiaa.


Verkostoituminen 
tukee jatko-opiskelua ja avaa ovia työelämään 

LOPS21 ohjaa lukioita kiinteään yhteistyöhön niin jatko-opiskelupaikkojen kuin työ- ja yrityselämänkin kanssa. Näin LOPS21 tukee jatkuvaa oppimista ja madaltaa lukioiden ja ympäröivän yhteiskunnan rajoja. Nuori Yrittäjyys ry. tarjoaa valmiin yritysverkoston lukioiden käyttöön yritysvierailujen, sparrauksen ja esimerkiksi Job Shadow -päivien kautta. 


Tukea ja verkostoja opettajille
 

LOPS21 ohjaa opettajia yhteisöllisyyteen ja siirtää opetusta ohjauksen suuntaan. NY-ohjelmissa opiskelijat ovat keskiössä ja opettajan rooli on ohjata ja tukea opiskelijoita asettamaan tavoitteita, kehittämään ajatteluaan ja toimimaan tehokkaasti niin yksilöinä kuin tiimissä tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettajapalautteen mukaan “ohjelma on ollut opiskelijoille todella mieluinen ja opettavainen sekä opettajuutta uudistava”.

Opiskelijat oppivat mallien kautta, ja siksi opettajien yhteistyö ja osaamisen jakaminen on hyvä lähtökohta yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Alueellinen toiminta rakentaa opettajia yhdistävän verkoston, joka toimii vertaismentorina, kokemusten jakajana ja maanlaajuisena yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijana. Seuraavan palautteenantajan toivomukseen on helppo yhtyä: “Ohjelmanne on mielenkiintoinen ja tärkeä suomalaisille opiskelijoille, olisi varsin positiivista, jos ohjelma laajenisi kattavasti koko Suomeen.”

Seuraavaksi
Merkittävä rahallinen tuki yrittäjyyskasvatukseen yritysmaailman kärkinimiltä