Circula-peli – Yrittäjyyttä ja kiertotaloutta ammattitaitoon kytkettynä

19.10.2018 2018Blogi

Yrittäjyys, kiertotalous, yritysten hukkaresurssit, mukaansatempaava suoranainen flow-tila. Nämä kuvaavat tiistaita, jolloin tutustuimme matkailuopiskelijoiden kanssa Circula-peliin Savon ammattiopistossa. Meidän opettajien oli tarkoitus lähinnä tutustua peliin, mutta se imaisikin mukaansa. Meitä jo muistutettiin, että kyse on vain pelistä. Ja mitä oman pelin tiimellyksessä kerkesin seurata opiskelijoiden pelaamista, innostunut puheensorina oli täyttänyt koko työskentelytilan.

Kollegani Petri Heiskasen kanssa loimme uuden yrityksen kahden olemassa olevan yrityksen hukkaresursseista. Yritysidean, jossa asiakkaille tarjotaan sisustusmateriaaleja ja -vinkkejä nettialustalla ja he voivat noutaa tuotteensa yrityksestä, esimerkiksi maalia omiin astioihinsa juuri tarvittavan määrän. Ja kaupanpäällisiksi asiakkaat saavat suojavarusteet maalaukseen.

Pelin lopussa arvovaltainen raati Savon Yrittäjien puheenjohtajan Yrjö Ronkaisen johdolla antoi kannustavaa palautetta pelaajatiimeille yrittäjyydestä ja kiertotalouden hyödyntämisestä sekä yhteistyötaidoista. Olimme tyytyväisiä saamaamme palautteeseen sekä opettajan näkökulmasta tyytyväisiä opiskelijoiden saamaan kannustavaan palautteeseen.

Circulasta on moneksi

Circula-pelillä vaikuttaa olevan loistavat mahdollisuudet lisätä tietoutta niin kiertotalouden hyödyntämisestä yritystoiminnassa kuin itse yrittäjyydestä. Näkisin, että ammatillisessa koulutuksessa peliä voisi hyödyntää monella tavalla. Yrittäjyysopetuksessa pelin avulla voidaan opiskella liikeidean pohtimista ja tuotteistamista sekä opiskelijoiden ominaisuuksia, jotka tukevat yrittäjyyttä. Ammattiaineiden opetukseen peli sopii myös mainiosti. Yrittäjälähtöisen ajattelun avulla voidaan kehittää oman alan materiaalitehokkuusajattelua ja jopa innovoida uusia toimintamalleja alalle. Kestävän kehityksen edistämisen oppimistavoitteisiin kuuluvat kiertotalousosaaminen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden ymmärtäminen. Circula-pelillä voidaan päästä oppimisessa syvälle näihin aiheisiin.

Ensi töiksi voitaisiin oppilaitoksissa istuttaa yrittäjyysopettajat, kestävän kehityksen opettajat sekä ammatinopettajia saman pelin ääreen. Lopputuloksena voitaisiin saada hyviä integroituja ideoita yhteisten aineiden ja ammattiaineiden opettamiseen.

Circula tukee NY-ohjelmia

Circula-peli on toimiva työkalu Nuori yrittäjyys -toimintaan. Syyslukukauden ja kevätlukukauden alussa voitaisiin pelin ääreen koota kaikki oppilaitoksen aloittavat ny-yrittäjät. Pelin avulla he pääsisivät innostavasti ja tehokkaasti miettimään ja kehittämään liikeideaansa. Samalla he tutustuisivat toisiinsa ja pääsisivät solmimaan alustavasti tärkeitä yhteistyösuhteita. Se verkostoituminen siis! Asiansa osaava ohjaaja hankkisi peliin myös yritysten todellisia hukkaresursseja, joista voisi olla hyötyä Ny-yrittäjyydessä.

Circula-peli sopii erinomaisesti myös Ny-leirien aloitukseen. Pelin avulla leiriläiset pääsevät tiimiytymään tehokkaasti ja tutustuvat toistensa vahvuuksiin yrittäjinä. Mikään yritys ei tulevaisuudessa pärjää ilman kiertotalousajattelua, joten sen istuttaminen Ny-leiriläisten ajatusmaailmaan kehittäisi tulevia yrityksiä eteenpäin kestävän kehityksen maailmassa. Jos alueen yrityksiltä saataisiin todellisia hukkaresursseja pelaamiseen, Ny-leirin lopputuloksena voi olla erittäin toteuttamiskelpoisia, kiertotaloutta tukevia uusia innovatiivisia yritysideoita.

Päivi Virtaharju, Lehtori
Savon ammattiopisto

 

Seuraavaksi
Kymmenen naisjohtajaa liittyy NY Job Shadow -päivään