10 vuotta täynnä yhteistyötä – Riveria & Nuori Yrittäjyys ry Pohjois-Karjalassa

14.12.2022 2022AluetoimistotBlogi

Tulevaisuus tehdään yhdessä, tänään. Näin toteaa Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) Pohjois-Karjalan aluepäällikkö Sanna Räty blogikirjoituksessaan.

Hoen useasti eri tilanteissa, että yhdessä olemme enemmän ja tänään teemme yhdessä tulevaisuuden. Mitä yhdessä tekeminen oikeasti merkitsee ja miten sen voimaa voisi kuvailla? Onko se yhteistä energiaa läsnäolosta, synergiaa tekemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa, luovuuden synnyttämisessä?

Sehän on kaikkea tätä ja vielä enemmän.

Juhlimme torstaina 8. joulukuuta Pohjois-Karjalan yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden yhdessä tekemistä. Huomion keskiössä olivat yrittäjyyskasvatuksen eteenpäin viejät, sen eteen työskentelevät tekijät sekä ennen kaikkea opiskelijat, jotka ovat alueen oppilaitoksissa NY-yrittäjiä. Iloitsimme kiistattomasta yhteistyöstä, jota Pohjois-Karjalan Nuori Yrittäjyys -aluetoimisto ja ammattioppilaitos Riveria tekevät.

Yrittäjyyskasvatuksen ydin on tiimityössä 

10 vuoden yhteistyötä kokoavassa juhlassa puhuttiin yrittäjyyden taidoista ja asenteista. Keskustelussa oli iloa ja energiaa, joka toi myös itselle voimaa.

Voimaa, joka motivoi jatkamaan sitkeästi eteenpäin. Kun laaja-alainen joukko lähtee edistämään tekemällä oppimisen kulttuuria ja yrittäjyyskasvatusta, jotain alkaa tapahtua. Huomaamme, että muutos on mahdollista ja saamme mitä tavoittelemme, yksi peruna kerrallaan.

Yrittäjyyskasvatuksen yksi ydin on tiimityö, muttei ilman yrittäjämäistä asennetta, joka kasvaa taitojen ja tekemisen myötä. On selvää, että muuttuva maailmamme tarvitsee erilaisia osaajia, joiden nimikkeitä emme tällä hetkellä edes tiedä. Kaikkien ei siltikään tarvitse osata kaikkea eikä tuntea kaikkia, sillä meillä on toisemme.

Nuori Yrittäjyys ry:n & Riverian porukkaa juhlistamassa yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen parissa joulukuussa 2022.

Mielestäni ajatus siitä, että tieto kristallisoituu tiimissä jokaisen tuodessa tiedon/taidon timanttiin osuutensa, on mainio. Yhdessä tekeminen vapauttaa aivojani ja työmäärääni, samalla antaen uusia näkökulmia ja oivalluksia.

Oppimisen kulttuuria uudistamassa – lisää toiminnallisuutta opiskeluarkeen

Jatkuvan oppimisen tulisi olla perustaito, sillä muuttuvassa työympäristössä tarvitaan kykyä ottaa haltuun uutta tietoa ja muokata ympäristöämme sen pohjalta. Riveriassa Vuosi yrittäjänä -ohjelmamme on toiminut jo vuosikymmenen ajan, ja yhä enenevissä määrin uudet opiskelijat eri oppilaitoksissa pääsevät kokeilemaan siipiään ja vahvistamaan tulevaisuuden taitojaan. Tämä ei mahdollistu, ellei meillä olisi isossa Nuori Yrittäjyys -verkostossamme mukana liuta lapsia, nuoria, opettajia, rehtoreita, kuntapäättäjiä, yrittäjiä & yrittäjäjärjestöjä.

Isossa kuvassa olemme toimintatapamuutoksen voima, jossa toiminnallisuus on yhä enemmän oppilaitosten arjessa mukana. Jokaisen lapsen, nuoren ja opiskelijan tulevaisuus hahmottuu omille vahvuuksille, ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus tavoitella omien unelmien mukaisia urapolkuja.

Seuraavaksi
Uusia jäseniä Nuori Yrittäjyys ry:n hallitukseen