NY-opettajia haastateltiin 13 maassa: Euroopan #NextGeneration -ohjelmalla vahvistettava nuorten koulutusta poikkeusaikojen jälkeen

29.1.2021 2021

EU-johtajat hyväksyivät joulukuussa Next Generation EU ohjelman (NGEU)jonka tarkoitus on auttaa Eurooppataloudellisen elpymisen tielle covid-19-pandemian vaikutusten jälkeenOn tärkeää huolehtia, että 750 miljardin euron määräraha kohdennetaan seuraavan sukupolven eurooppalaisiintällä hetkellä kouluissa opiskeleviin nuoriinEuroopan komission puheenjohtajan, Ursula von der Leyenin mukaan ohjelma on yhteinen investointi Euroopan tulevaisuuteen”. Onko näin? 

“Nuorten koulutuksen tulee olla etusijalla Euroopan jälleenrakentamisessa”, linjaa Nuori Yrittäjyys ry:n 40 sisarmaan kattojärjestönä toimiva JA Europe (Junior Achievement Europe). Miten eurooppalaiset opettajat ovat kokeneet poikkeusaikojen vaikutuksen nuoriin ja omaan työhönsä?  JA Europe teki kyselyn jäsenmaiden opettajille marraskuussa 2020. Kyselyssä haluttiin selvittää, millaisia resursseja tarvitaan koulutuksen tueksi, miten opettajat kokevat ja uskovat nuorten selviävän haasteista jälleen uuteen arkeen sekä miten eri maiden poliittinen päätöksenteko on tukenut opettajia poikkeusolosuhteiden aikana?

Kyselyyn osallistui eri kouluasteiden NY-opettajia yhteensä 13 maasta.

Stressiä ja eristyneisyyttä, mutta myös mahdollisuuksia muutokseen 

Yllättävää ei liene kyselytuloksissa se, että selkeä enemmistö poikkeusoloissa etä-, lähi- ja hybridimalleilla toimineista opettajista on kokenut stressiä kouluissaan vuoden 2020 aikana, ja monet heistä tuntevat olevansa eristyksissä. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat olivat sitä mieltä, että koulujen sulkemisella vuonna 2020 oli kielteinen vaikutus oppilaiden suoriutumiseen.

Poikkeusolosuhteissa nähtiin myös valonpilkahduksia, sillä peräti 30 % kyselyyn vastanneista opettajista koki erilaisten opetuskäytänteiden ja -tapojen muutoksen myös mahdollisuutena omassa työssään.

 

Yrittäjyyskasvatuksen opettajilla suurempi sopeutumiskyky muutostilanteissa 

School Education Gateway toteutti vastaavan opettajakyselyn pandemialukuvuoden alkamisesta sen jälkeen, kun koulut olivat keväällä olleet suljettuina (1). Kun kyselytuloksia verrataan JA Europe -verkoston opettajien vastauksiin, näyttää siltä, että yrittäjyyskasvatusmenetelmiä opetuksessaan hyödyntävillä NY-opettajilla on keskimääräistä myönteisempi asenne koulujärjestelmän muutoksia ja häiriöitä kohtaan.

Molemmissa selvityksissä ollaan samaa mieltä siitä (yli 50 % kyselyyn vastanneista eurooppalaisista opettajista), että eri maiden hallitukset eivät tue koulutusta riittävästi nykyisessä tilanteessa.

Ääni korona-ajan opettajille  

On selvää, että korona-ajan opettajat ovat kokeneet ennen näkemättömän muutoksen omassa työssään lasten ja nuorten parissa. Yhden yön aikana tapahtunut opetuksen muutos haastoi opettajia monella tavoin ja toi samalla esiin kehittämisalueita erityisesti digitaalisessa oppimisessa. Eurooppaan tarvitaan lisää opettajien digiopettamista tukevaa koulutusta, koulutyön mahdollistavia laitteita sekä tasapuolisia verkkoyhteyksiä, jotta koulutus pysyy kehityksessä mukana.

”Me JA Europessa vaadimme investointeja koulutukseen sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, jotta opettajia voidaan voimaannuttaa kaikkialla Euroopassa. Emme voi ohittaa tätä historiallista tilaisuutta antaa seuraavalle sukupolvelle oikeat taidot tuleviin työpaikkoihinsa”, toteaa JA Europen hallituksen puheenjohtaja Adam Warby.

Vaikka nuoret ovat koronasukupolvi, Euroopalle he ovat huomisen sankareita, #TomorrowsHeroes.

Työtä nuorten eteen teemme myös me Nuori Yrittäjyys ry:ssä.

 

  1. Survey on the start of the school year after school closures – https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-school-year-2020.htm 
Seuraavaksi
Valtakunnallinen nuorten Uskalla Yrittää -semifinaalikiertue käynnistyy 10.2.