Nuori Yrittäjyys ry vahvistaa yrittäjyyskasvatustyötä pääkaupunkiseudun ruotsinkielisissä kouluissa – Rahoitusta kolmelta säätiöltä

6.11.2021 2021Kumppanit

Nuori Yrittäjyys ry on saanut 222 000 euron tuen Tre Smeder -säätiöltä, Esbo-Grankulla Aktia-säätiöltä ja Helsinge-säätiöltä. Tuen avulla yhdistys voi panostaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen edistämiseen pääkaupunkiseudun ruotsinkielisissä kouluissa. 

Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille. Toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kertoo, että myönnetty tuki mahdollistaa molemmilla kotimaisilla kielillä palvelevan aluepäällikön palkkaamisen. Uuden henkilön päätehtävänä on tukea pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten koulujen opettajia yrittäjyys- ja talouskasvatuksen ohjelmien hyödyntämisessä.

”Kiinnostus oppimisohjelmiamme kohtaan kasvaa ja opettajat ja koulut tarvitsevat tukea ja ohjausta yrittäjyyskasvatuksen eri harjoitusmuotoihin osana opetusta. Säätiöiden tuki antaa meille mahdollisuuden tukea opettajien tärkeää työtä nyt pk-seudulla ja saavuttaa tavoitteemme – että Suomessa kaikki lapset ja nuoret saisivat mahdollisuuden oppia talous- ja yrittäjämäisiä taitoja”, Utriainen sanoo.

Säätiöissä arvokkaaksi nähdään nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen. ”Useat raportit osoittavat, että nuorista on yhä tärkeämpää kokea työnsä merkitykselliseksi. Nuorten asenne yrittäjyyteen on myönteinen, ja monet voivat kuvitella ryhtyvänsä yrittäjäksi jossain vaiheessa työuraansa. Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnan kautta tavoitetaan laaja joukko nuoria sosioekonomisesta taustasta riippumatta. On tärkeää, että nuoret saavat oppia koulussa yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta ja että he saavat avaimia tulevaisuutta varten. Tämän panostuksemme myötä Nuori Yrittäjyys pystyy tarjoamaan koko pääkaupunkiseudun nuorille mahdollisuuden oppia lisää yrittäjyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista myös ruotsiksi. Odotamme hyvää yhteistyötä Nuori Yrittäjyys -yhdistyksen kanssa”, toteavat Tresmeder-säätiön hallituksen puheenjohtaja Marcus Rantala, Esbo-Grankulla Aktia-säätiön hallituksen hallituksen puheenjohtaja Christina Gestrin ja Helsinge-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ralf Asplund.

Säätiöiden myöntämä tuki on kolmevuotinen alkaen tammikuusta 2022.

Nuori Yrittäjyys ry:n kansallinen toimisto on Helsingissä, mutta järjestöllä on alueellisia toimistoja yhdeksällä eri alueella Meri-Lapista Hankoon. Koko maan kattava toimintamalli mahdollistaa tiiviin yhteistyön paikallisten koulujen kanssa ja opettajien tukemisen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa arjessa. Myös verkostoituminen alueen yritysten ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa mahdollistaa mentorointia ja hackathon-tyyppisiä tapahtumia paikallisella tasolla koulujen kanssa.

Nuori Yrittäjyys ry
Olemme voittoa tavoittelematon yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö Suomessa. Tarjoamme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille. Vuonna 2020–2021 ohjelmiimme osallistui 49 000 lasta ja nuorta. Teemme tiivistä yhteistyötä opettajien, nuorten, päätöksentekijöiden ja yrityselämän edustajien kanssa. Tavoitteenamme on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla Suomessa on mahdollisuus harjoitella työelämätaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Olemme osa kansainvälistä Junior Achievement -järjestöjen verkostoa.

Seuraavaksi
Uskalla Yrittää -podcast: Nuorten naisten urayhteisö | Marianne Lehikoinen (Kausi 1, jakso 30)