skip to Main Content

Koronakriisi on myös talouskriisi – varautuminen auttaa

Talous on noussut isoksi osaksi koronakriisiä. Miten kriisi vaikuttaa meihin ja erityisesti tuleviin sukupolviin? 

Mistä löydämme uusia työpaikkoja ja millaista on työelämä tulevaisuudessa?

Kun tilanne maailmalla ja taloudessa muuttuu nopeasti, on varautuminen ennakolta paras tapa vähentää muutoksesta aiheutuvia ongelmia ja taloudellista stressiä.

Tulojen nopeasti vähetessä tulee avuksi vararahasto, jos sellaisen on hyvinä aikoina onnistunut keräämään. Vararahasto antaa aikaa sopeutua, etsiä uusia töitä tai vaikka kouluttautua uuteen ammattiin.

Vararahasto ei ratkaise ongelmaa, mutta suo mahdollisuuden etsiä, löytää ja toteuttaa sopiva ratkaisu.

Pääyhteistyökumppanimme Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2020 -tutkimuksen mukaan 46 % suomalaisista kuitenkin kertoo, etteivät he ole varautuneet yllättäviin taloudellisiin tilanteisiin. Tämä on huolestuttavan suuri luku. Nuori Yrittäjyys ry ja Danske Bank pyrkivät yhdessä omalla työllään vaikuttamaan siihen, että varautumisen puute ei ainakaan nuorilla ole kiinni tiedosta tai kyvystä hallita omaa talouttaan.

 

Oma talous haltuun -ohjelman julkistustilaisuus vuonna 2019

Talouden haltuunotto alkaa nuorillakin tuloista ja menoista

Jotta varautuminen onnistuu, on ensimmäinen askel sovittaa yhteen tulot ja menot. Tässä on haasteita joka neljännellä suomalaisella (*). Mistä raha tulee, mihin se kuluu ja miten voi vaikuttaa omiin rahavirtoihin?

Koulua käyvillä nuorilla on usein melko vähän vaihtoehtoja vaikuttaa omiin tuloihinsa. Opintotuet ja -lainat, osa-aikatyö sekä mahdollinen vanhempien tuki ovat yleisimpiä tulomuotoja. Tämän vuoksi menojen hallinta nousee nuorilla tärkeään rooliin osana omaa taloudensuunnittelua ja -hoitoa.

Vasta kun tulot ovat menoja suurempia, voi nuori alkaa kerryttää omaa taloudellista puskuria ja varautua yllättäviin tilanteisiin.

Sijoittaminen yleensä kannattaa

Sijoittamisessa on aina mahdollisuus voittoon ja myös riski tappioon. Sijoittaminen ei kuitenkaan ole ns. nollasummapeliä, jossa toisen voitto on toisen tappio – kuten lotossa, joka 31 % suomalaisten mielestä (*) on hyväksytyin tapa vaurastua! Historiallisesti yritysten arvot ovat kasvaneet ja näin keskimääräinen sijoittaja on jäänyt sijoituksissaan voitolle. Ennen sijoittamisen aloittamista kannattaa asioihin perehtyä ja pyytää neuvoja esim. omasta pankista. Kavereiden sijoitusvinkkeihin suhtautuisin aina varauksella. Kun oma talous on hallussa ja sopiva vararahasto kerätty, suosittelemme jokaiselle myös mahdollisuuksien mukaan sijoittamisen aloittamista. Näin sijoitettu raha tekee työtä sinulle – myös silloin kun itse nukut.

Danske Bank on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani. Haluamme yhdessä parantaa nuorten uskoa omiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Oman talouden voi kuka tahansa ottaa haltuun. Dansken monivuotinen Taloudellinen mielenrauha –hanke kerää ja jakaa tärkeää tietoa oman talouden hallinnasta, ihan kenelle tahansa.

Danske tukee Nuori Yrittäjyys ry:tä mm. Oma talous haltuun -ohjelmassa, joka on koulujen ja oppilaitosten käytössä maksuttomasti. 

* Taloudellinen mielenrauha 2020 -tutkimus:

https://danskebank.fi/-/media/pdf/danske-bank/fi/fi/taloudellinen_mielenrauha_2020_v1,-d-,0_.pdf

Muistamme maaliskuun aikana upeita kumppaneitamme, jotka mahdollistavat tärkeän työmme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen parissa. Seuraavien kahden viikon aikana julkaisemme tarinoita, oppeja ja kokemuksia yhteisestä työstämme. Kaikki tulevat tarinat ja lisää tietoa yhteistyökumppaneistamme löydät täältä.

Back To Top