Maksuttomat verkkomateriaalit peruskoulujen etäopetukseen

19.3.2020 2020

Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat opetuksen tueksi

Artikkelissa esiteltyjä materiaaleja voi hyödyntää mm. yhteiskuntaopin, äidinkielen, kuvataiteen ja matematiikan tunneilla sekä oppilaanohjauksessa. 

Koronaviruksen aiheuttama tilanne koettelee tällä hetkellä opettajia ympäri Suomen. Haluamme osaltamme helpottaa etäopetuksen tuomia haasteita, joten olemme koonneet yhteen vinkit Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmien hyödyntämiseksi verkko-opetuksessa.

Voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa opettajille opetussuunnitelmaa tukevia työvälineitä työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetukseen esiopetuksesta korkea-asteelle.

Lataa ohjeet talteen itsellesi tai jaettavaksi kollegalle:

AlakouluYläkouluKoko peruskoulu

Ota materiaalit käyttöön maksuttomassa materiaalipankissa: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/

Materiaalit peruskoulun etäopetukseen: ALAKOULU

1.-3. luokat

Minä + sinä = me
Kolmen teeman kokonaisuus vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

TEHTÄVÄ: Taitolaatikko
Oppiaineet: Äidinkieli, kuvataide

KUVAUS: Lähetä oppilaiden kotiväelle verkkomateriaaleista löytyvä Terveisiä kotiin -infokirje. Kirjeessä kerrotaan lyhyesti ohjelmasta sekä taitolaatikko-tehtävän tekemisestä kotona.

Anna oppilaalle tehtäväksi koostaa kotona taitolaatikko vapaamuotoisesti askarrellen, piirtäen tai leikaten ja liimaten eri lehdistä löytyviä kuvia ja tekstejä. Laatikot voi myös koristella kotona luovuutta käyttäen.

Etäopetuksesta riippuen voitte käydä läpi ja esitellä oppilaiden tekemät taitolaatikot videoyhteydellä tai valokuvien kautta.

LISÄTEHTÄVÄ:

Jokainen lapsi piirtää kuvan itsestään tekemässä jotakin mielekästä asiaa. Samalla pohditaan, mitä välineitä, asioita ja ominaisuuksia mielipuuhaan tarvitaan. Piirrokset kuvataan ja esitellään muille.

Löydät ohjeistuksen Taitolaatikko-tehtävään Minä + sinä = me – ohjelman 1. teeman verkkomateriaaleista rekisteröitymällä NY Materiaalipankin käyttäjäksi.

Löydät myös maksuttomia verkkoharjoituksia osoitteesta: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/msm/

4.-6. luokat

Mitä ihmiset tekevät – mitä yhteiskunnassa tapahtuu?
Kuuden teeman kokonaisuus lähiympäristön, ammattien ja talouden kiertokulun oivaltamiseen.

TEHTÄVÄ 1: Ammatit tutuiksi
Oppiaineet: Yhteiskuntaoppi, äidinkieli

Tutustu ohjelman verkkomateriaaleihin teemassa 4. Erilaisia ammatteja. Anna oppilaille tehtäväksi tutustua kotiväen ammatteihin etäopetuksen myötä tarkemmin. Materiaaleista löytyy tehtäväpohja Ammattiprofiilikorttiin, jonka voit jakaa oppilaille.

Tehtävässä oppilaat haastattelevat joko vanhempiaan tai lähipiiriinsä kuuluvaa henkilöä hänen työstään ja koulutuksestaan.
Viimeiseen ”Muuta” kohtaan pyydä oppilaita kysymään haastateltavalta, mitä taitoja henkilö tarvitsee työssään tai jos koet aiheen ajankohtaisuuden vuoksi sopivaksi, lapset voivat kysyä, miten koronavirus vaikuttaa henkilön työtehtäviin.

LISÄTEHTÄVÄ:

Anna lapsille tehtäväksi kirjoittaa lyhyt kirjoitelma aiheesta ”Millainen palvelu kunnastamme puuttuu?” Pyydä oppilaita perustelemaan, miksi tämä palvelu tarvitaan, mitä sen toteuttamiseen voitaisiin tarvita ja minkälaisia ammatteja palveluun liittyy.

Löydät ohjeistuksen ja tehtäväpohjan Ammatit tutuiksi- tehtävään Mitä ihmiset tekevät -ohjelman 4. teeman verkkomateriaaleista rekisteröitymällä NY Materiaalipankin käyttäjäksi.

Löydät myös maksuttomia verkkoharjoituksia osoitteesta: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/mit/

4.-6. luokat

Mini Zaldo
Zaldo on nuorille suunnattu ja innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta.

Oppiaineet: Yhteiskuntaoppi, matematiikka

Zaldo on kesytettävä finanssimörkö eli talousmörkö, jota ruokkivat tavalliset rahankäytön ongelmat ja hälläväliä-elämäntyyli. Rientäkää apuun ja avittakaa Zaldoa selviytymään kuudesta eri pulmasta, jotka ovat romuttaa hänen taloutensa.

Maksuton verkko-oppimisympäristö: www.zaldo.fi

Materiaalit peruskoulun etäopetukseen: YLÄKOULU 

7.-9. luokat

Oma juttu
Viiden teeman kokonaisuus yrittäjämäisten kykyjen, ideoinnin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

TEHTÄVÄ 1: Unelmien koulu
Oppiaineet: Yhteiskuntaoppi, äidinkieli

Tehtävässä opetellaan näkemään tarpeita ja löytämään ratkaisuja. Oppilaille annetaan tehtäväksi haastatella 2-3 kaveria puhelimitse tai sosiaalisen median välityksellä ja kysyä heiltä, millainen on heidän mielestään unelmien koulu.

Saatujen kommenttien ja ideoiden perusteella oppilaat tekevät diaesityksen, videon tai projektisuunnitelman ratkaisustaan.

Tehtävän tarkemman ohjeistuksen ja lisämateriaalit löydät Oma juttu – ohjelman verkkomateriaaleista teemasta 2 Unelmien koulu.

Vinkki: Tämän harjoituksen voi toteuttaa myös tilanteesta riippuen ryhmätyönä. Oppilaat voivat jakaa, keskustella ja toteuttaa esityksen yhdessä.

TEHTÄVÄ 2: Ratkaisuja globaaleihin ongelmiin
Oppiaineet: Yhteiskuntaoppi

Tehtävässä perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja kehitetään luovia ratkaisuja ryhmissä niihin.

Nuorten tulee tutkia uutisia ja verkkojuttuja koronaviruksen vaikutuksesta oman kunnan elämään. He tekevät online-ajatuskarttoja ja muodostavat siltä pohjalta esityksen, kuinka he voivat omalla toiminnallaan auttaa muita ihmisiä tässä hetkessä tai ennaltaehkäistä kunnassa viruksen leviämistä.

Tehtävän tarkemman ohjeistuksen ja lisämateriaalit löydät Oma juttu – ohjelman verkkomateriaaleista teemasta 3. Ideapaja.

Löydät myös maksuttomia verkkoharjoituksia osoitteesta:
https://edu.nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/oj/

7.-9. luokat

Oma talous – avaimet työelämään!
Kahdeksan teeman kokonaisuus työelämävalmiuksien ja taloudenhallinnan harjoitteluun.

TEHTÄVÄ 1: Osaaminen ja kiinnostukset näkyväksi
Oppiaineet: Oppilaanohjaus

Ensiksi nuoret listaavat ohjeistuksen mukaan heidän arvojaan, kykyjään ja kiinnostuksiaan käyttäen Unelmacanvas-tehtäväpohjaa (löytyy verkkomateriaaleista teemasta 1).

Anna sitten nuorille tehtäväksi tehdä ohjelman verkkoharjoituksista teemasta 2 löytyvä soveltuvuustesti. Lisäksi he voivat tehdä AVO ammatinvalintaohjelman testin tai Myers-Briggsin persoonallisuustestit.

Pohtikaa yhdessä, miten jokainen voisi hyödyntää omia taitojaan työelämässä ja millaisia taitoja tai koulutusta heidän haaveammateissaan tarvitaan.

Tehtävien jälkeen voit antaa oppilaille tehtäväksi muodostaa oman portfolio-verkkosivunsa ilmaisilla ja helpoilla työkaluilla. Näitä ovat esimerkiksi Google Sites, Squarespace tai Wix.com. Hyödynnä myös teeman 2 Polkuja työnhakuun-materiaaleja. Portfoliossa oppilaat tekevät CV-tyylillä sivustonsa, jossa he esittelevät itsensä, osaamisensa ja aiempien tehtävien pohjalta tulleet havaintonsa mahdollisimman selkeästi.

LISÄTEHTÄVÄ: Omat tulot ja menot

Oppiaineet: Yhteiskuntaoppi, matematiikka

Ohjaa nuoria pohtimaan omaa kulutustaan teeman 5 Oma tulot, menot ja budjetti verkkomateriaalin pohjalta. Hyödynnä materiaaleista löytyvää teeman 5 lisätehtävää.

Löydät myös maksuttomia verkkoharjoituksia osoitteesta
https://edu.nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/ot/

7.-9. luokat

Zaldo
Zaldo on nuorille suunnattu ja innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta.

Oppiaineet: Yhteiskuntaoppi, matematiikka

Zaldon tiiviit tietopaketit ja helposti samaistuttavat, käytännölliset esimerkit tuovat talouden päälinjat ja keskeisimmät käsitteet käden ulottuville leppoisassa hengessä.

Maksuton verkko-oppimisympäristö: www.zaldo.fi

 

Tutustu myös muihin Nuori Yrittäjyys ry:n opetussuunnitelmia tukeviin ohjelmiin: www.nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat 

Ja ota materiaalit peruskoulun etäopetukseen käyttöön maksuttomassa materiaalipankissa: https://edu.nuoriyrittajyys.fi/

Tsemppiä etäopetuksen pariin koko Nuori Yrittäjyys ry:n tiimin puolesta!

Muista, että asiakaspalvelumme auttaa kaikissa ohjelmiimme liittyvissä kysymyksissä arkisin 8-16 välisenä aikana.

Ota yhteyttä meihin

[email protected] tai 044 7287 837

 

Seuraavaksi
Kaikki perus- ja toisen asteen finalistit tiedossa