Oma talous haltuun – 10000 nuorelle talousosaamista

29.3.2019 2019

Meillä ja Danske Bankilla on tärkeä yhteinen tavoite: virittää huippuunsa Suomen ensimmäinen maksuton talouskasvatuksen oppimiskokonaisuus, joka on luotu noudattamaan opetussuunnitelman perusteita.

Opetusohjelman nimi on Oma talous haltuun ja siitä tulee osa talouskasvatuspolkuamme, joka läpäisee kaikki luokka-asteet ja oppiaineet.

Uusi pääyhteistyökumppanimme Danske Bank haluaa lisätä nuorten taloudellista mielenrauhaa tukemalla nuorten hyvää rahasuhdetta ja nuorten tasavertaista talousosaamista.

Uskomme pitkäkestoiseen työhön nuorten talousopetuksessa, joten tämä ei ole meille pelkkä projekti. Oma talous haltuun jää pysyväksi osaksi meidän ohjelmatarjontaamme, valaisee toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

 

Itsenäistymisen vapaus ja vastuu

Kohdistamme uudessa talouskasvatushankkeessamme toiminnan toisen asteen oppilaitoksiin.  18–20 -vuotiaat nuoret arvioivat osaamisensa heikoimmaksi ja itsenäistymisen isot askeleet vaativat nuorilta hyviä taloustaitoja. Samalla täysi-ikäistyminen tuo vapauksia ja vastuuta.

Lapset ja nuoret saavat kotoaan hyvinkin erilaiset eväät myös taloustaidoissa ja rahasuhteessa. Siksi koulujen talouskasvatustyön tukeminen ja kehittäminen on erityisen tärkeää. Viimeinen paikka tasata lähtökohdat on juuri ennen itsenäistymistä, toisen asteen opetuksessa, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo.

Opettajille paremmat eväät opetukseen

Tartumme koulujen talousopetuksessa yleisesti tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi monipuolisia materiaaleja eikä keinoja nuorten talousopetusta varten. Koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta. Opettajien arviot talousopetuksesta ovat karua luettavaa.

Tutkimuslähde

Kehitämme Danske Bankin tuella uuden, oman talouden hallintaan innostavan opetusohjelman Oma talous haltuun toiselle asteelle. Julkaisemme sen kaikkien koulujen saataville syksyllä 2019.

Tavoitteena on, että seuraavan parin vuoden aikana vähintään 10 000 nuorta saisi innostavaa, konkreettista talousopetusta tämän ohjelman kautta, Utriainen kertoo.

Nuori Yrittäjyys ry:n ja Dansken kanssa Oma talous haltuun -hankkeessa on mukana myös Lasten ja nuorten säätiö. Lue tästä lisää Lasten ja nuorten säätiön koulujen kummiluokkatyöskentelystä.

Seuraavaksi
Erikoisaamiainen Euroclearilla